Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #101

2015-09-19 07:13

Ponieważ moja matka uratowała życie żydowskiemu chłopcu,którego rodzina zginęła w NIEMIECKIM OBOZIE ZAGŁADY po wojnie matka zgłosiła go do jakiejś polsko-żydowskiej instytucji próbując odszukać jego rodzinę.Nikogo nie znaleziono,w/w instytucja skłoniła chłopca do wyjazdu do Izraela.
Po napisaniu jednego listu stamtąd do mojej matki,więcej się nie odezwal.Na moje pytanie czy ją to nie boli ,odpowiedziała mi ,że
były to tak straszne czasy,że nie.A mnie boli a nawet oburza