Dość kłamstw o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki! List otwarty do Prezydenta RP.


Gość

/ #221

2015-10-03 17:18

Potrzebujemy prawdy o śmierci ks. Jerzego dlatego, by z tej śmierci wyrosło dobro - takie, jakiego ksiądz Jerzy chciał dla Polski i Polaków. Ludzie, którzy utrzymują nas w fałszywym przeświadczeniu o przesłaniu Kapłana - Męczennika, podkreślają często słowa - zło dobrem zwyciężaj i nie chcą pamiętać, że poprzedza je równie ważna dyspozycja - nie daj się zwyciężyć złu.