Petycja ws połączeń na linii 27 i 33.


Gość

/ #10

2016-03-03 11:35

Petycja ze wszech miar słuszna i należycie uzasadniona.
Absurdem jest nieistnienie połączeń kolejowych w ciągu Sierpc - Brodnica, albowiem przerywa to komunikację północnego Mazowsza i południowej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego z północą Polski i regionem Warmii i Mazur.
Taki układ komunikacyjny zrywa więzi między regionami i służy stworzeniu z jednolitego kraju odseparowanych od siębie regionów co dekomponuje spoistość Państwa. Analogicznie z zachodnim odcinkiem linii 27, ponieważ 1 para pociągow w istocie stanowi iliuzję zapewnienia transportu szynowego pasażerskiego. Dodatkowy atut to istotne zmniejszenie ruchu towarowego na tych liniach poprzez kierowanie składów towarowych z Płocka Trzepowo na linię kutnowską, co zmniejszyło obciążenie tych odcinków.