Fotel Ministra Rolnictwa NIE dla stronnika uboju rytualnego!

DO

PANA PREZESA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO oraz PANI PREZES BEATY SZYDŁO

 

Szanowny Panie Prezesie oraz Szanowna Pani Prezes,

W związku z informacjami, jakie ukazały się w mediach na temat prawdopodobnego składu osobowego rządu Prawa i Sprawiedliwości,

STANOWCZO PROTESTUJEMY

przeciwko planowanemu powołaniu na stanowisko Ministra Rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości JANA ARDANOWSKIEGO lub HENRYKA KOWALCZYKA - dwóch posłów, którzy w ubiegłej kadencji sprzeciwili się stanowisku klubu i do końca bronili legalizacji w Polsce uboju rytualnego.

Uważamy, że człowiek, który nie ma w sobie dość empatii dla zwierząt, nie może stać na czele resortu sprawującego z mocy prawa nadzór nad prawidłowym wykonywaniem ustawy o ochronie zwierząt.

Prawo i Sprawiedliwość zawsze opowiadało się po stronie prawa zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Mamy szczerą nadzieję, że teraz, gdy PiS ma większość sejmową, Państwa nastawienie do spraw zwierząt znajdzie swój wyraz w pracach legislacyjnych Sejmu. Powołanie na stanowisko ministra rolnictwa człowieka pokroju Jana Ardanowskiego lub Henryka Kowalczyka stałoby w rażącej sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości w tak moralnie ważnej dla obywateli sprawie jak humanitarne traktowania zwierząt.

 

Z poważaniem,

Dorota Wiland

Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt

IUS ANIMALIA