Głos studentów w sprawie rozporządzenia Rektora z dnia 20.01.2022 zawieszającego pracę indywidualną oraz zakazującego przebywania na terenie Akademii im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

     Zwracamy się do JM Rektora prof. Wojciecha Pukocza w związku z najnowszym komunikatem z dnia 20.01.2022 r. określającym sposób przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym oraz regulującym tryb pracy studentów oraz doktorantów na terenie uczelni.

     Pragniemy wyrazić nasze niezrozumienie i niepokój wynikający z sytuacji ponownego pozbawiania nas możliwości pracy w Akademii oraz zaproponować zmianę decyzji w sprawie zamknięcia uczelni na czas sesji egzaminacyjnej i sposobu jej przeprowadzenia. Oczywiście, rozumiemy motywy tej decyzji - znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie, chęć ochrony studentów oraz pracowników uczelni przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem wirusa.

     Okres pomiędzy zakończeniem zajęć akademickich a przeglądami zaliczeniowymi był zawsze szczególnym czasem pracy dla studentów. Możliwość nieskrępowanej grafikiem zajęć realizacji projektów semestralnych jest niezwykle potrzebna - każdy z nas ma potrzebę skupienia się w indywidualnym procesie twórczym, doszlifowania kwestii formalnych i pochylenia się nad problemami wykonawczymi wcześniej projektowanych idei. Dodatkowo, zamknięcie rodzi problemy rodzaju logistycznego, jako że wiele prac jest tworzonych fizycznie na terenie uczelni, a ewentualny ich transport jest trudny lub wręcz niemożliwy. To z kolei wiąże się często z podjęciem decyzji o szybszym zakończeniu pracy z użyciem półśrodków, przyspieszeniem procesu tworzenia w celu wykonania dokumentacji, która nie jest przecież determinującym etapem w procesie twórczym. Zwracamy również uwagę na sytuację naszych najstarszych kolegów, którzy przygotowują się do obrony prac licencjackich i dyplomowych. W obliczu strat związanych ze wcześniejszymi sytuacjami zamknięcia, odbieranie im kolejnych tygodni pracy zaraz przed przeglądami absolutoryjnymi jest szczególnie szkodliwe i z pewnością wpłynie na rozwój wieloetapowej pracy. 

     Czujemy również, że pogłębia się nasze niezrozumienie dotyczące motywacji działań podejmowanych nagle przez władze uczelni. Zmienianie decyzji odnośnie sposobu zaliczeń, funkcjonowania uczelni, a co za tym idzie, niepewność dnia jutrzejszego, są generalnie demotywujące i usuwają nam przysłowiowy grunt spod nóg. Uważamy, że powinniśmy mieć możliwość nauki i tworzenia w stabilnych warunkach, a Akademia powinna być naszą ostoją - przystanią, gdzie możemy odetchnąć od zawieruch panujących w mediach i na świecie. Ponowne zamknięcie naszej Akademii nie jest rozwiązaniem problemu. Jest to sytuacja, która zdarzyła się już podczas minionych dwóch lat pandemii, i wydaje się być uporczywie powracającym wzorcem działania, generalnie szkodliwym dla Akademii jako instytucji edukacji i kultury oraz dla jednostek - studentek, studentów, doktorantek oraz doktorantów.

     Wierzymy w odpowiedzialność naszą oraz wykładowców prowadzących pracownie. Każdy z nas co chwilę dokonuje wyborów, które ważą na bezpieczeństwie otoczenia, każdy z nas jest świadomy konsekwencji swoich działań. Najlepszą metodą wydaje się danie wyboru wykładowcom i studentom co do sposobu realizacji działań w pracowniach - czy pracować zdalnie lub na miejscu,  czy sesja powinna odbyć się za pomocą narzędzi online, czy właściwszym jest spotkanie i otwarcie żywego dyskursu podsumowującego miniony semestr.

     Na sam koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę oraz powołać się na system działania innych uczelni artystycznych. Zgodnie z naszymi informacjami, ASP Kraków, ASP Warszawa i ASP Katowice funkcjonują w trybie hybrydowym - studenci mają dostęp do pracowni technicznych oraz artystycznych, także podczas sesji, która odbywa się zarówno stacjonarnie jak i online. Na Poznańskiej uczelni przywrócono studentom oraz doktorantom możliwość przebywania w pracowniach do godziny 2. 

     Zdanie studentów również powinno być brane pod uwagę, bo wszyscy razem podtrzymujemy funkcjonowanie organizmu uczelnianego, który obecnie wydaje się nie być w pełni sił witalnych. W związku z powyższymi argumentami oczekujemy od JM Rektora prof. Wojciecha Pukocza ponownego przemyślenia kwestii:

  1. Zawieszenia pracy indywidualnej studentów oraz doktorantów na czas sesji zimowej oraz zakazu przebywania na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta.
  2. Przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej wyłącznie za pomocą pakietu MS Office 365.

Z poważaniem, niżej podpisani:


Agata Horwat, Wydział Rzeźby ASP Wrocław    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agata Horwat, Wydział Rzeźby ASP Wrocław do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...