Izba Pamięci lub filia Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Strzeleckiej

 

Sz. P. Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
 Prokurator Generalny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Sz. P. Dawid Jackiewicz
Minister Skarbu Państwa
Ul. Krucza36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze Zbigniewie Ziobro, Szanowny Panie Ministrze Dawidzie Jackiewicz!

„Budynek przy ul. Strzeleckiej 8 powstawał w drugiej połowie lat 30. XX wieku,(…) do 1939 nie był jednak zamieszkany. (…) W czasie II wojny zasiedlili go częściowo tzw. dzicy lokatorzy, którzy zostali usunięci przez Sowietów po zdobyciu przez nich Pragi we wrześniu 1944 r. W zimie 1944/1945 obiekt ten stał się kwaterą główną NKWD na obszarze Polski Lubelskiej. Tu przez szereg tygodni urzędował gen. Iwan Sierow, tuż obok zaś płk P. Michajłow (dowódca praskiej grupy operacyjnej).(…)Ostatecznie latem 1945 r. przejął go WUBP w Warszawie – wykorzystując jako jeden z „podręcznych” aresztów.(…) W nowej roli występował on najprawdopodobniej do 1948 r., po czym został przekazany resortowemu kwaterunkowi i zasiedlony przez funkcjonariuszy UB i ich rodziny.”

Od listopada 2014 roku do marca 2015 roku Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu, na prawach strony, walczyło o prawną ochronę obiektu. Efektem tego było wpisanie do rejestru zabytków wszystkich piwnic, korytarzy oraz schodów zlokalizowanych w skrzydle budynku usytuowanego wzdłuż ul. Strzeleckiej, do rejestru zabytków. Trzeba przy tym zaznaczyć, że powołany do tego typu działań Instytut Pamięci Narodowej, procedował to wiele lat wcześniej, jednak bezskutecznie. Dopiero dokumentacja zdjęciowa stworzona przez nasze Stowarzyszenie oraz zorganizowany nacisk społeczny poskutkowały rozszerzeniem wcześniejszego zakresu ochrony zabytku (wcześniej ochroną objętych było jedynie 16 z 40 pomieszczeń).

W rzeczonym zabytku miała powstać Izba Pamięci z inicjatywy IPN. Zabytkowe inskrypcje pozostawione w piwnicach przez działaczy i żołnierzy podziemia niepodległościowego, miały zostać udostępnione społeczeństwu, co miało przyczynić się do przywrócenia pamięci pomordowanym przez komunistyczny aparat represji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że piwnice kamienicy przy Strzeleckiej 8 są unikatowym obiektem na skalę kraju, nigdzie nie zachowało się tyle śladów i inskrypcji po zbrodniach komunistów. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań, mogą być ważną informacją dotyczącą osób przetrzymywanych w komunistycznych katowniach, mogą również posłużyć do odtworzenia ich biografii i być może zlokalizowania miejsca ich pochówków. Do tej pory IPN nie podpisał umowy z prywatnym właścicielem obiektu, o której była mowa w liście intencyjnym z 2014 roku. Z informacji udzielonych przez p. Andrzeja Amanowicza pełnomocnika developera, IPN na podpisanie umowy o najem/dzierżawę lub wykup piwnic wyznaczył sobie czas do końca czerwca 2016 roku. Niedotrzymanie terminu, oznaczać będzie, że IPN nie jest zainteresowany realizacją obiecanego społeczeństwu projektu, dając tym samym zgodę na zamknięcie przez inwestora obiektu na  przysłowiowe cztery spusty.

Obecnie w IPN zachodzą zmiany liczne związane min. ze zmianą prezesa oraz i innymi ruchami wykonywanymi w ramach wspomnianej instytucji, które nie sprzyjają podejmowaniu kluczowych/projektowych decyzji przez decydentów IPN. W związku z powyższym, istnieje duże ryzyko zaprzepaszczenia możliwości stworzenia prawdziwej Izby Pamięci, upamiętniającej męczenników narodowej sprawy, jak również możliwość organizowania w tym miejscu żywych lekcji historii.  

W związku z powyższym, my niżej podpisani zwracamy się z błagalną prośbą, w imieniu własnym oraz narodu, o podjęcie działań w celu wykupu od prywatnego właściciela przedmiotowych piwnic i zorganizowanie w nich Izby Pamięci, bądź filii Muzeum Żołnierzy Wyklętych, na cześć tych którzy, kiedyś walczyli o naszą wolność, a teraz pozostają bezbronni. Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu    Skontaktuj się z autorem petycji