PETYCJA DO DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIESzanowna Pani Dyrektor,

na podstawie zgłoszeń od mieszkańców okolicznych terenów, zwracamy się do Wód Polskich z petycją o podjęcie działań mających na celu uprzątnięcie śmieci zalegających w zbiorniku wodnym "Jeziorko Słoneczne" w Szczecinie.

Od momentu objęcia zarządu nad zbiornikiem przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne - Wody Polskie, mieszkańcy Szczecina obserwują postępującą degradację akwenu. Aktualnie szczególnie niebezpieczne dla ekosystemu są śmieci, takie jak butelki plastikowe, butelki szklane czy folie, które w zatrważającej ilości zalegają w wodzie.

Naszą petycją chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że śmieci zostały odsłonięte w wyniku wycinki trzcin, które były prowadzone przez Wody Polskie. Ze względu na ten fakt tym bardziej dziwi brak kompleksowego działania przez Zarządcę, który prowadząc wspomniane prace zupełnie zignorował śmieci zalegające w zbiorniku. Co więcej, warto podkreślić, że przy wycince trzciny duża jej ilość pozostała w wodzie i do dzisiaj tam gnije. Mając na uwadze dotychczasowe niechlujstwo ze strony Zarządcy pragniemy również zaznaczyć, że wycięte trzciny, czy połamane gałęzie zalegające w wodzie także wymagają uprzątnięcia.

Zwracamy się zatem z wnioskiem w formie petycji o pilne podjęcie działań w celu usunięcia śmieci zalegających w zbiorniku wodnym "Jeziorko Słoneczne", aby przeciwdziałać dalszej degradacji ekosystemu i zanieczyszczania zbiornika wodnego. Jednocześnie pragniemy zawnioskować o zaplanowanie prac związanych z pogłębieniem i odmuleniem dna zbiornika.


Patryk Jaskulski i Stanisław Kaup    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Patryk Jaskulski i Stanisław Kaup do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...