Język białoruski na przejściach granicznych Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski

 

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

 

Minister Finansów

Tadeusz Kościński

 

Zwracam się do Wojewody Podlaskiego i Wojewody Lubelskiego z prośbą o wprowadzenie języka białoruskiego na podległe im przejścia drogowe na granicy z Republiką Białorusi. Miałoby to dotyczyć przede wszystkim wszelkich tablic informacyjnych, komunikatów audio i wizualnych, oznakowania itp. podawanych do tej pory jedynie w języku rosyjskim oraz jednocześnie w językach polskim i rosyjskim.

Język białoruski jest językiem państwowym wschodniego sąsiada Polski i podkreśla jego suwerenność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uwzględnia to w swoich działań od wielu lat. Również inne polskie instytucje rządowe wspierają białoruskie organizacje, które są nastawione na zachowanie i popularyzację narodowej białoruskiej mowy.

Jednocześnie na polskich przejściach granicznych z Republiką Białorusi niemożliwe jest odnalezienie jakiejkolwiek informacji w tym języku. Zważywszy na powyższe działania administracji centralnej wydaje się być to niedopatrzeniem, które wymaga pilnej zmiany.

Przejścia graniczne to miejsce pierwszego kontaktu obywatela drugiego kraju z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz służbami, które reprezentują jej najwyższe władze. Każdego roku korzystają z nich miliony obywateli Białorusi, a jakość obsługi w tych miejsach i wizerunek który one kreują jest kluczowy dla postrzegania całego Państwa Polskiego.

Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe będące w dyspozycji Wojewodów, zwracam się równolegle do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu podlega Straż Graniczna, Ministra Finansów, któremu podlega Krajowa Administracja Skarbowa (Służba Celno - Skarbowa), oraz Ministra Spraw Zagranicznych, o pomoc dla samorządu w procesie wprowadzania języka białoruskiego na polskie drogowe przejścia graniczne z Republiką Białorusi. 

Jednocześnie wnioskuję o identyczne dostosowanie tablic informacyjnych, komunikatów audio i wizualnych, oznakowania itp., stosowanych przez Straż Graniczną i Służbę Celną–Skarbową na wszystkich rodzajach przejść granicznych użytkowanych przez te służby z Republiką Białorusi.

 

Z poważaniem

 

Przemysław Kuczyński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Przemysław Kuczyński do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...