Język białoruski na przejściach granicznych Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski

 

Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Kamiński

 

Minister Finansów

Jerzy Kwieciński

 

Minister Spraw Zagranicznych

Jacek Czaputowicz

 

Zwracam się do Wojewody Podlaskiego i Wojewody Lubelskiego z prośbą o wprowadzenie języka białoruskiego na podległe im przejścia drogowe na granicy z Republiką Białorusi. Miałoby to dotyczyć przede wszystkim wszelkich tablic informacyjnych, komunikatów audio i wizualnych, oznakowania itp. podawanych do tej pory jedynie w języku rosyjskim oraz jednocześnie w językach polskim i rosyjskim.

Język białoruski jest językiem państwowym wschodniego sąsiada Polski i podkreśla jego suwerenność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uwzględnia to w swoich działań od wielu lat. Również inne polskie instytucje rządowe wspierają białoruskie organizacje, które są nastawione na zachowanie i popularyzację narodowej białoruskiej mowy.

Jednocześnie na polskich przejściach granicznych z Republiką Białorusi niemożliwe jest odnalezienie jakiejkolwiek informacji w tym języku. Zważywszy na powyższe działania administracji centralnej wydaje się być to niedopatrzeniem, które wymaga pilnej zmiany.

Przejścia graniczne to miejsce pierwszego kontaktu obywatela drugiego kraju z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz służbami, które reprezentują jej najwyższe władze. Każdego roku korzystają z nich miliony obywateli Białorusi, a jakość obsługi w tych miejsach i wizerunek który one kreują jest kluczowy dla postrzegania całego Państwa Polskiego.

Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe będące w dyspozycji Wojewodów, zwracam się równolegle do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu podlega Straż Graniczna, Ministra Finansów, któremu podlega Krajowa Administracja Skarbowa (Służba Celno - Skarbowa), oraz Ministra Spraw Zagranicznych, o pomoc dla samorządu w procesie wprowadzania języka białoruskiego na polskie drogowe przejścia graniczne z Republiką Białorusi. 

Jednocześnie wnioskuję o identyczne dostosowanie tablic informacyjnych, komunikatów audio i wizualnych, oznakowania itp., stosowanych przez Straż Graniczną i Służbę Celną–Skarbową na wszystkich rodzajach przejść granicznych użytkowanych przez te służby z Republiką Białorusi.

 

Z poważaniem

 

Przemysław Kuczyński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Przemysław Kuczyński do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook