Kędzierzyn-Koźle potrzebuje lasu, nie pustyni.

IMG_20190414_1356561.jpgW lasach wokół osiedli Kędzierzyna-Koźla będzie miała miejsce w tym roku
bezprecedensowa wycinka. W ciągu 10 lat wyciętych zostanie 30% drzew. Nadleśnictwo, jak całe Lasy Państwowe traktują las jak pole uprawne i to pole uprawiane jest na sposób przemysłowy.

Niestety.

Ale las wokół Kędzierzyna-Koźla to nie tylko surowiec potrzebny do spalania
w elektrowniach na co pozwoliła obecna władza. To miejsce wytchnienia,
wypoczynku i w końcu obcowania z i tak już zdegradowaną przyrodą.

Znamienne jest zdanie przedstawiciela Nadleśnictwa: gdybyśmy nie użytkowali
lasów i pozostawili je samym sobie, byłby straszny bałagan. A może szanowni
państwo z LP mieszkańcy, do których ten las należy wolą trochę
"bałaganu" w lesie? Może nie podoba im się las w wydaniu Lasów
Państwowych, drzew sadzonych w rządkach i to tych samych gatunków?  A już na pewno nie kępy starych drzew na tle pustyni. Nawet strona Nadleśnictwa Kędzierzyn pisze o funkcji ochronnej naszych lasów.

Jako obywatele jesteśmy świadomi, że lasy wokół Kędzierzyna-Koźla to nie
Park Narodowy, ale chcemy wszyscy, i pracownicy Lasów Państwowych, i mieszkańcy dzielnic blisko planowych wycinek, i wiele innych osób korzystających z tych terenów zielonych mieć wpływ na nasze środowisko, w którym żyjemy.

Obecna władza w Polsce podjęła skandaliczną decyzję o możliwości spalania polskich lasów w polskich elektrowniach. Wycinki w Polsce dokonuje się na niespotykaną dotąd skalę. Szkoda, że dotknęło to tak potrzebnych mieszkańcom terenów zielonych wokół Kędzierzyna-Koźla.

Dlatego jako mieszkańcy tegoż Kędzierzyna-Koźla apelujemy do Nadleśnictwa
Kędzierzyn-Koźle o rozsądek i umiar. Artykuł 68 Konstytucji Pkt. 4 mówi, że „Władze publiczne są obowiązane… do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.”

Do władz miasta i powiatu jako naszych przedstawicieli apelujemy o reakcję
na te plany. Tym bardziej, że żadna dyskusja na ten temat z mieszkańcami nie
miała miejsca.
Żądamy od Lasów Państwowych ponownego rozpatrzenia skali wycinki lasów
wokół Kędzierzyna-Koźla z poszanowaniem zdania obywateli.

Powód?
Las jest nasz!!!