Kędzierzyn-Koźle potrzebuje lasu, nie pustyni.

IMG_20190414_1356561.jpgW lasach wokół osiedli Kędzierzyna-Koźla będzie miała miejsce w tym roku
bezprecedensowa wycinka. W ciągu 10 lat wyciętych zostanie 30% drzew. Nadleśnictwo, jak całe Lasy Państwowe traktują las jak pole uprawne i to pole uprawiane jest na sposób przemysłowy.

Niestety.

Ale las wokół Kędzierzyna-Koźla to nie tylko surowiec potrzebny do spalania
w elektrowniach na co pozwoliła obecna władza. To miejsce wytchnienia,
wypoczynku i w końcu obcowania z i tak już zdegradowaną przyrodą.

Znamienne jest zdanie przedstawiciela Nadleśnictwa: gdybyśmy nie użytkowali
lasów i pozostawili je samym sobie, byłby straszny bałagan. A może szanowni
państwo z LP mieszkańcy, do których ten las należy wolą trochę
"bałaganu" w lesie? Może nie podoba im się las w wydaniu Lasów
Państwowych, drzew sadzonych w rządkach i to tych samych gatunków?  A już na pewno nie kępy starych drzew na tle pustyni. Nawet strona Nadleśnictwa Kędzierzyn pisze o funkcji ochronnej naszych lasów.

Jako obywatele jesteśmy świadomi, że lasy wokół Kędzierzyna-Koźla to nie
Park Narodowy, ale chcemy wszyscy, i pracownicy Lasów Państwowych, i mieszkańcy dzielnic blisko planowych wycinek, i wiele innych osób korzystających z tych terenów zielonych mieć wpływ na nasze środowisko, w którym żyjemy.

Obecna władza w Polsce podjęła skandaliczną decyzję o możliwości spalania polskich lasów w polskich elektrowniach. Wycinki w Polsce dokonuje się na niespotykaną dotąd skalę. Szkoda, że dotknęło to tak potrzebnych mieszkańcom terenów zielonych wokół Kędzierzyna-Koźla.

Dlatego jako mieszkańcy tegoż Kędzierzyna-Koźla apelujemy do Nadleśnictwa
Kędzierzyn-Koźle o rozsądek i umiar. Artykuł 68 Konstytucji Pkt. 4 mówi, że „Władze publiczne są obowiązane… do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.”

Do władz miasta i powiatu jako naszych przedstawicieli apelujemy o reakcję
na te plany. Tym bardziej, że żadna dyskusja na ten temat z mieszkańcami nie
miała miejsca.
Żądamy od Lasów Państwowych ponownego rozpatrzenia skali wycinki lasów
wokół Kędzierzyna-Koźla z poszanowaniem zdania obywateli.

Powód?
Las jest nasz!!!

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marcin tumulka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...