Kontynuacja refundacji osobistych pomp insulinowych dla pacjentów powyżej 26. roku życia

W imieniu pacjentów diabetologicznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o stworzenie możliwości kontynuacji terapii z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej u pacjentów w wieku powyżej 26. lat. Jest to zgodne z Kartą Świadczenia Opieki Zdrowotnej: Leczenie cukrzycy typu 1 za pomocą osobistej pompy insulinowej u dorosłych w wieku powyżej 26 lat złożoną przez prof. dr hab. Krzysztofa Strojka, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii oraz prof. dr hab. Dorotę Zozulińską-Ziółkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2020 roku.

Obecnie ww. świadczenie opieki zdrowotnej jest finansowane ze środków publicznych wyłącznie dla pacjentów, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, decyzją Ministra Zdrowia z 2012 roku.

W ciągu 10 lat nie dokonano żadnych zmian w refundacji poprawiających dostęp do osobistych pomp insulinowych pacjentom z cukrzycą typu 1.

Kontynuacja terapii z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych zapewni pacjentom z cukrzycą typu 1 optymalną terapię, zgodną z aktualnymi standardami terapii cukrzycy   typu 1, pozwoli utrzymać jakość życia poprzez zapobiegnie powikłaniom oraz umożliwi aktywne życie zawodowe i społeczne.

Niewątpliwie utrzymanie możliwości kontynuacji terapii przyczyni się do zapewnienia oszczędności w systemie ochrony zdrowia z uwagi na ograniczenie hospitalizacji, konsultacji lekarskich i powikłań wynikających z pogorszenia się standardu leczenia cukrzycy typu 1.

Pacjenci z cukrzycą typu 1 już jako osoby dorosłe pragną aktywnie uczestniczyć – bez ograniczeń wynikających z choroby – w rozwoju gospodarczym kraju.

Na refundacji skorzystałoby około 900-1000 pacjentów rocznie, nie jest to więc grupa tak liczna, która powodowałaby koszty nie do udźwignięcia dla budżetu państwa.

Niniejszym zwracamy się więc z wnioskiem o umożliwienie pacjentom, którzy ukończyli 26. rok życia, korzystanie z osobistych pomp insulinowych w ramach systemu publicznego finansowania.


Federacja Diabetyków, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Federacja Diabetyków, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...