"Lex Czarnek 2.0" - Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie weta.

W związku z próbą przeforsowania ustawy "Lex Czarnek 2.0" - godzącej w otwartą szkołę, ograniczającą możliwości i umiejętności ucznia, nauczyciela, rodziców, organizacji pozarządowych i samorządowców zwracamy się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy "Lex Czarnek 2.0".


Krytyczne głosy ekspertów, środowisk edukacyjnych, uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców stanowią podstawę demokratycznych społeczności, aby żądać weta tej ustawy przez Prezydenta RP.

Zwracając uwagę na fakt, że pierwsza ustawa "Lex Czarnek" odrzucona została przez Senat, a w Sejmie RP przeforsowana została znikomą większością kilku głosów, wskazać należy jak wielką polaryzację powoduje i jak bardzo skierowana jest przeciwko zdecydowanej większości środowiska edukacyjnego.

Podkreślając ponadto zawetowanie przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę pierwszej ustawy "Lex Czarnek" żądać należy konsekwencji Pana Prezydenta w obronie dobra i przyszłości polskiego sektora oświaty.

Jeżeli nie dojdzie do prezydenckiego weta, ustawa "Lex Czarnek 2.0" wprowadzi:
- szkołę całkowicie sparaliżowaną biurokratycznymi decyzjami kuratora
- szkołę godzącą w swobody obywatelskie, otwartość i tolerancję
- szkołę, w której kreatywność, pomysły i możliwości uzależnione zostaną od urzędniczego podpisu.

Ustawa "Lex Czarnek 2.0" doszczętnie sparaliżuje polską szkołę, łamiąc moralne kręgosłupy uczniów i nauczycieli. Dlatego podkreślając tak ogromny opór społeczny przeciwko ustawie, apelujemy do Pana Prezydenta, aby odrzucił ustawę - cementując autonomiczną i jedyną słuszną dla środowiska postawę jak w przypadku weta przy pierwszej odsłonie "Lex Czarnek".

Panie Prezydencie - podpis pod "Lex Czarnek" może cofnąć polską szkołę o dekady i na dekady, uderzając w dobro ucznia, nauczyciela, przyszłość i zrównoważony rozwój każdego obywatela.

Ustawa "Lex Czarnek" dotyczy najważniejszej sfery życia każdego narodu. Żądamy weta w obronie przyszłości i dobra każdego młodego człowieka oraz całego sektora oświaty.

 


Mirosław Kozik, Związek Nauczycielstwa Polskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mirosław Kozik, Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...