List Otwarty do Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicji Andrulewicz – 8 pytań związanych z Segregacją Sanitarną na festiwalu „Suwałki Blues Festiva

SBF.png

Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte społeczeństwa, włączając poniższy list otwarty, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego z nich. Prosimy o władze RP i adresatów tego listu, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.   

List Otwarty do Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicji Andrulewicz – 8 pytań związanych z Segregacją Sanitarną na festiwalu „Suwałki Blues Festival 2021”

W związku z decyzją organizatorów tegorocznego festiwalu Suwałki Blues Festiwal, dotyczą wprowadzenia dla uczestników festiwalu tzw. Segregacji Sanitarnej, o której mowa jest w regulaminie wydarzenia w punkcie 7, My, Świadome Społeczeństwo Miasta Suwałk kategorycznie sprzeciwiamy się jakimkolwiek podziałom i segregacji naszej społeczności i traktujemy działania organizatorów festiwalu, jako nadzwyczaj naganne i zasługujące na drastyczne potępienie.

Ta haniebna decyzja organizatorów festiwalu jest oczywiście nie zgodna Konstytucją RP, a biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące Prawo Polskie jak i Unijne w/w działania są z nimi sprzeczne i w naszym mniemaniu noszą znamiona przestępstwa.

Zgromadzenie Parlamentu Rady Europy w rezolucji nr 2361 wezwało wszystkie państwa UE do nie stosowania, jakich kol wiek nakazów, zakazów i dyskryminacji związanej ze sczepieniami przeciwko covid-19. Urząd Ochrony Danych Osobowych także wypowiedziała się w połowie czerwca w temacie żądania np. przez organizatorów wydarzeń masowych, świadectw poświadczających tzw. „zaszczepienie przeciw covid-19” i kategorycznie stwierdził, że organizatorzy imprez nie mają prawa domagać się od gości okazania dowodu na bycie zaszczepionym, a osoby, których dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.

Nie sposób tu także zauważyć, że wprowadzanie jakiejkolwiek segregacji społecznej na tego typu wydarzeniu, jakim jest festiwal bluesowy jest sprzeczne z ideą tego stylu muzyki – Blues był zawsze Głosem o Wolność!!!

W związku z zaistniała sytuacją, która niesie za sobą ogrom negatywnych skutków społecznych jak i jest nie zgodna obowiązującym prawem, wzywamy Organizatorów Suwałki Blues Festiwal 2012 do odpowiedzi Społeczeństwu Miasta Suwałk i osobom związanym z Naszym Miastem w każdy inny sposób ( pracującym, przebywających tymczasowo itp.) na 8 pytań nurtujących każdego z nas:

  1. Na jakiej podstawie prawnej podjęto decyzję o zastosowaniu ograniczeń i restrykcji ujętych w pkt. 7 regulaminu wydarzenia „Suwalski Blues Festival 2021” skoro ani polskie, ani unijne prawo nie przewiduje takich działań?
  2. Kto (z imienia i nazwiska) podjął decyzję o wprowadzeniu w/w ograniczeń i restrykcji pomimo opinii min. UODO o bezprawnym stosowaniu takich praktyk?
  3. Na jakiej podstawie organizatorzy wydarzenia zbierają i gromadzą wrażliwe dane osobowe od uczestników imprezy i gdzie, jak i przez kogo będą one przetwarzane i kto odpowiada za ich bezpieczeństwo w myśl RODO?
  4. Kto, na zasadzie i z jakiego upoważnienia będzie uprawniony do zbierania w/w wrażliwych danych osobowych w trakcie trwania imprezy i jakiego typu urządzenia i instrumenty będą do tego stosowane?
  5. W jaki sposób finansowane są działania organizatorów związane z tą nie legalną selekcją i segregacją uczestników imprezy „Suwalski Blues Festival 2021” i jakie są to kwoty pieniędzy z podziałem na poszczególne czynności (zaplanowanie, realizacja, koszty obsługi, urządzeń itp.)?
  6. Na jakiej podstawie wprowadzono na wydarzeniu konieczność zakrywania ust i nosa maseczką ochronną skoro w obecnym okresie wytyczne rządowe nie nakładają takowego obowiązku i kto z imienia i nazwiska podjął taką decyzję?
  7. Dlaczego, na jakiej podstawie i z czyjej decyzji dokonuje się wykluczenia części Suwalskiego Społeczeństwa z imprezy zorganizowanej jakby nie było z pieniędzy społecznych (podatków obywateli)?
  8. I pytanie, które dręczy nas wszystkich: na jakiej podstawie określono liczbę uczestników na ilość 666 osób, kto dokonał (z imienia i nazwiska) takich wyliczeń i ustaleń? Biorąc pod uwagę to, że liczba 666 jest symboliczna domagamy się precyzyjnej odpowiedzi na ten temat – ”666 Liczba Bestii – pojęcie odnoszące się do jednej z postaci 13 rozdziału Apokalipsy św. Jana – pierwszej z Bestii, popularnie utożsamianej z Szatanem lub Antychrystem.”      

 

Z poważaniem,

Świadoma Społeczność Miasta Suwałki         

 

P.S. Lista inicjatorów i organizatorów powyższego listu otwartego będzie umieszczona w oficjalnej papierowej wersji doręczonej do organizatorów Suwałki Blues Festiwal 2021.

Jednocześnie informujemy o ciągle aktywnej petycji ”Petycja do władz Miasta Suwałk - Stop Segregacji Sanitarnej w Suwałkach!!!” i zachęcamy do złożenia swojego poparcia.

 

 

 


Świadoma Społeczność Miasta Suwałki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Świadoma Społeczność Miasta Suwałki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...