List otwarty uczniów/absolwentów szkół średnich, rodziców i osób tolerancyjnych dla społeczności LGBT+ skierowany do Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak.

tarnowlgbt.png

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

Osoby tolerancyjne i kochające bliźniego.

 

Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak,

Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

"Przeszłość umiera w bólach, a stary porządek nie chce się poddać bez walki. Rozumiem to, ale z radością zawiadamiam was, że reprezentujecie przegraną sprawę. Równość jest wielkim marzeniem i przyszłością tego świata. Jesteśmy różni - kobiety i mężczyźni, heterycy i geje, czarni i biali - ale wszyscy powinniśmy mieć równe szanse wyrażania siebie i bycia sobą. Równe szanse w pracy, miłości i swojej własnej drodze do szczęścia"

Maryl Streep w rozmowie z "Gazetą Wyborczą"

 

My, niżej podpisani z ogromnym oburzeniem i niesmakiem przeczytaliśmy treść Pani komunikatu, który ukazał się na stronie internetowej krakowskiego Kuratorium Oświaty, ws. udziału Miasta Tarnowa w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii i dołączenie miasta do akcji LGBT+ja.

 

LINK DO KOMUNIKATU 

 

Skandaliczne jest to, w jaki sposób po raz kolejny wypowiada się Pani na temat osób ze środowiska LGBT+. Niedopuszczalne jest to, aby zatajać i zabraniać nauczycielom wspominać czy edukować na temat społeczności LGBT+, a zapomniała chyba Pani, że wiele ze znakomitych polskich artystów było orientacji homoseksualnej czy biseksualnej - dla przykładu Maria Konopnicka (lesbijka) czy Witold Gombrowicz (osoba biseksualna). Może jeszcze złoży Pani wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o wykreślenie z kanonu lektur ich utwory? Zabawne i groteskowe jest Pani podejście, jako katolika do drugiego człowieka. Nie raz ukazała Pani swoje prawdziwe, nienawistne oblicze wobec osób LGBT+.

 

W komunikacie pisze również Pani o tym, że powinniśmy dążyć do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów oraz pełną integrację i wspólne działanie młodzieży. To Pani naraża młode osoby LGBT+ na poważny uszczerbek na ich psychice. To przez Pani nienawistną narrację, mogą targnąć się na swoje życie ze względu na to, że przez działania, które Pani praktykuje, mogą czuć się wykluczone, niepotrzebne i gorsze. To brak wiedzy na dany temat powoduje nienawiść i niechęć, dlatego proponujemy Pani dokształcenie się w kwestii społeczności LGBT+. Nigdy nie pozwolimy na zabranianie edukacji na ten temat społeczności LGBT+ młodym ludziom poprzez zastraszanie Dyrekcji i nauczycieli szkół.

 

Art. 12, 13, 14 i 15 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526) stanowią, że:

1) państwa zapewniają dziecku prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących;

2) dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, a prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju;

3) państwa będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania;

4) państwa mają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z przepisem art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, z 2001 r. Nr 28 poz. 319, z 2006 r. Nr 200 poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114 poz. 946), który stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, a także zapisem preambuły Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), z którego wynika, że szkoła powinna przygotować ucznia do wypełniania obowiązków obywatelskich na podstawie zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

Fragment Pani komunikatu odnoszący się do Dyrektorów szkół jest karygodny. Jak może Pani używać sformułowania ideologia gender, które jest wręcz obrazą. Każda osoba LGBT+ to człowiek, nie ideologia.

 

Chcemy Pani zadeklarować, iż ZAWSZE będziemy solidarni z osobami LGBT+. To nasi przyjaciele, znajomi, dzieci, koleżanki, koledzy, siostry, bracia, kuzynki, kuzyni.

 

Domagamy się, aby za wszystkie swoje nienawistne wypowiedzi wobec osób LGBT+ Pani Kurator publicznie przeprosiła.

 

NIGDY NIE ZGODZIMY SIĘ NA DYSKRYMINACJĘ!

 

TOLERANCJA TO NIE POLITYKA, TOLERANCJA TO MIŁOŚĆ DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA!

 

                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                           

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Michał Babral do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...