List otwarty W sprawie braku przygotowania kadry prawniczej do pełnienia zawodu sędziego oraz prokuratora

Anna Orzechowska                                                Warszawa, dnia, 10.03.2021 r.

Ul. Marszałkowska 81m.29

00 – 683 Warszawa

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Pan Zbigniew Ziobro

List otwarty W sprawie braku przygotowania kadry prawniczej do pełnienia zawodu sędziego oraz prokuratora

Zwracam się do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie nie tylko mnie dotyczącej, ale części petentów Sądów Powszechnych, którzy naocznie podczas procedowania spraw jak i czytając uzasadnienia wyroków, postanowień z pełną świadomością mogą stwierdzić, iż ustalony stan faktyczny przez prokuratorów i sędziów w rzeczywistości nie istnieje, nigdy nie istniał. Dokonując bardzo prostej czynności polegającej na odtworzeniu zdarzeń opisanych w uzasadnieniach wyroków, postanowieniach można zauważyć, iż swobodna ocena dokonywana przez sędziów i prokuratorów często stoi w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem i logiką. Dla przykładu podaję kilka sygnatur spraw : II K 1032/14, II K 16/13, II K 1051/16, II K 782/10, II K 894/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia i poniżej niepełny wykaz sędziów i prokuratorów, których te sprawy dotyczą a związane są z kamienicą Marszałkowska 81. Od Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry wymagam: 1. ustosunkowania się do problemu nie tylko mnie dotyczącego, ale wielu osób niesłusznie skazanych z uwagi na fakt, iż swobodna ocena dowodów przez sędziów w rzeczywistości jest dowolną oceną, co skutkuje, iż w więzieniach przebywali, przebywają osoby, które nigdy nie powinny tam się znaleźć, 2.zweryfikowania programu reformowania wymiaru sprawiedliwości, zmiany przepisów pozwalających na usunięcie skutków błędnych ocen sędziów. Szkody związane z nadużywaniem przez sędziów swojej władzy są olbrzymie dla społeczeństwa jak i dla wizerunku Polski jako państwa prawa, uderzają w rodziny. Proszę o ustosunkowanie się do problemu i odpowiedź na list.

Anna Orzechowska

 

Wykaz sędziów i prokuratorów: JUSTYNA DAŁKOWSKA, AGNIESZKA MODZELEWSKA, MAŁGORZATA DREWIN, PIOTR ERMICH, PIOTR SCHAB, PRZEMYSŁAW RADZIK, MAREK MOTUK, wszyscy sędziowie II Karnego i wizytatorzy SA w Warszawie, WANDA JANKOWSKA BEBESZKO, MONIKA JANKOWSKA, MARIUSZ JACKOWSKI oraz MAŁGORZATA NOWAK, ĶAROL WĘGRZYN, MONIKA BOŻEK, ADAM GIERK, MAREK DECZKOWSKI

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Orzechowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...