List otwarty w sprawie poparcia dla Wydawnictwa Marek Derewiecki

Fakt, iż na przygotowanej przez KEN i opublikowanej 18 I 2019 roku liście wydawnictw nie znalazło się Wydawnictwo Marek Derewiecki, budzi ogromne zdziwienie i ipso facto generuje pytania o kryterium ocen i doboru wydawnictw, które zostały przez MNiSW wyróżnione, a publikowane przez nie monografie uzyskują w procedurach ewaluacji 80 punków.

Zgodnie z danymi MNiSW wydawnictwa znajdujące się na wskazanej wyżej liście mają spełniać warunki etyczności i rzetelności, jak też zapewniać publikacje prac o wysokim poziomie naukowym, czemu m. in. służyć ma procedura recenzowania monografii. W przekonaniu zarówno środowisk akademickich i nie tylko – historyków filozofii, filozofów, jak i ‘myślących’ humanistów Wydawnictwo Marek Derewiecki spełnia z naddatkiem wyartykułowane wyżej wymogi. Nie ulega wątpliwości fakt, iż obecnie jest to wydawnictwo dla humanistyki fundamentalne - pełni całkowicie zasłużoną funkcję dawnej Biblioteki Klasyków Filozofii, przynosi polskim badaczom (i nie tylko) nowe przekłady czołowych pozycji filozoficznych, zarówno współczesnych, jak i dawnych, dzięki Wydawnictwu czytelnicy mają dostęp zarówno do tekstów starożytnych i średniowiecznych, jak i do ich przekładów - dla polskich badaczy serie dwujęzyczne Ad fontes są często podstawowym źródłem badań. Publikowane w Wydawnictwie Marek Derewiecki monografie naukowe są recenzowane przez kompetentnych i starannie dobieranych Recenzentów. Należy podkreślić fakt, iż Wydawnictwo korzysta z pracy niezwykle biegłych w swych umiejętnościach, dysponujących niezbędną znajomością języków starożytnych i ogromną wiedzą Redaktorów, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski wszystkich publikacji. Trudno zatem znaleźć jakąkolwiek merytoryczną podstawę dla kuriozalnej decyzji KEN wykluczającą Wydawnictwo Marek Derewecki z listy MNiSW.

Jako środowisko, nie możemy zgodzić się na tak arbitralne i godzące w polską naukę posunięcie, jakim jest wykluczenie Wydawnictwa Marek Derewiecki z listy MNiSW. Podpisując list, wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec owego bezzasadnego wykluczenia, okazując tym samym poparcie założycielowi Wydawnictwa w jego odwołaniu od decyzji KEN i MNiSW.


dr hab. Piotr Świercz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam dr hab. Piotr Świercz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook