List Otwarty Wydziału Radia i Telewizji

List otwarty w sprawie obniżenia dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Szanowna Pani

Magdalena Sroka

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


My, studenci, absolwenci oraz osoby związane z Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, wyrażamy głębokie zaniepokojenie obniżeniem przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznanej nam dotacji na prowadzenie działalności edukacyjnej w priorytecie “Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne”.

Z wnioskowanej kwoty 1 000 000 zł na produkcję etiud Wydziału Radia i Telewizji otrzymaliśmy jedynie 200 000 PLN. Jesteśmy zdziwieni zmniejszeniem poziomu dotacji, zwłaszcza że nasze filmy, w dużej części produkowane przecież dzięki pomocy PISF, odnoszą liczne sukcesy na polskich i międzynarodowych festiwalach, by wspomnieć jedynie ubiegłorocznych laureatów najbardziej prestiżowych polskich nagród filmowych: zdobywcę nagrody w Konkursie Młodego Kina Festiwalu w Gdyni Konrada Kądzielę (“Szczękościsk”) czy Martynę Jakimowską laureatkę Srebrnej Kijanki na festiwalu Camerimage (“Lato”). Warto dodać, że Jan P. Matuszyński, laureat chyba wszystkich ważnych nagród filmowych w Polsce, to również absolwent naszego Wydziału. Trudno zresztą wymieniać wszystkich naszych studentów - dziś to cenieni polscy reżyserzy, producenci, operatorzy i scenarzyści.

W Polsce funkcjonują dwie publiczne szkoły filmowe prowadzące regularną działalność edukacyjną i kształcące absolwentów na kierunkach reżyseria filmowa, sztuka operatorska i produkcja filmowa. Jest to Szkoła Filmowa w Łodzi oraz Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego – nasza katowicka szkoła filmowa.Tegoroczna dotacja uniemożliwia sprawne funkcjonowanie Wydziału i produkcję etiud oraz innych prac praktycznych na dotychczasowym poziomie. Pamiętajmy, że każdego roku jest ich około stu. Przy tendencji spadkowej w finansowania ich liczbę trzeba będzie radykalnie zmniejszyć.

Dla przypomnienia kwoty te w latach ubiegłych wynosiły odpowiednio:
2016 – 300 000 zł
2015 – 350 000 zł
2014 – 350 000 zł

gdzie jednocześnie dotacja dla Szkoły Filmowej w Łodzi (współfinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wynosiła:
2017 – 1 800 000 zł
2016 – 1 800 000 zł
2015 –    800 000 zł
2014 – 1 100 000 zł

Porównujemy swoje położenie z sytuacją w Szkole Filmowej w Łodzi nie bez powodu. Obok naszej, to druga publiczna szkoła oferującą bezpłatną wyższą edukację filmową. Dlatego niezrozumiałe jest dla nas obniżanie dotacji dla Wydziału, przy utrzymaniu stałej kwoty dla szkoły w Łodzi. Mamy świadomość, że w kontekście finansów ważna jest struktura organizacyjna obu szkół. Łódzka szkoła oferuje większą liczbę kierunków kształcenia (z czym wiąże się liczniejsza grupa studentów), lecz uczelnia ta ma również możliwość ubiegania się o dotację z MKiDN. Nasz Wydział uzależniony jest od dotacji Uniwersytetu Śląskiego, która zależy od subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednak bez względu na to porównanie procentowe kwot dofinansowań naszych szkół budzi obawy o nierówne szanse dla studentów.

To, że etiudy i prace praktyczne nadal powstają i są w stanie konkurować z innymi szkołami jest efektem niesamowitego zaangażowania studentów, ale i wykładowców, pracowników oraz bezinteresownie pomagającej nam branży audiowizualnej. Podstawowym dowodem na silną pozycję WRiTV jest lista naszych osiągnięć oraz osiągnięć naszych absolwentów (poniżej wykaz z 2016 roku)

Szkoła Filmowa w Łodzi to nasz naturalny partner, nie konkurent. Przecież niejednokrotnie razem pracujemy, łączą nas prywatne i zawodowe przyjaźnie. Tym bardziej nie chcemy budować murów i stawać do nierównej walki. Martwi nas system finansowania szkolnictwa wyższego w dziedzinie filmu - organizacja konkursów jednocześnie dla podmiotów publicznych, prywatnych i komercyjnych. Takie rozwiązania mogą prowadzić do nadużyć i nierównej konkurencji.

W Statucie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej widnieje zapis, że jednym z podstawowych działań podejmowanych przez Instytut jest „wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych”, a także „inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej”. Ograniczanie dotacji stanowi poważne zagrożenie dla naszego funkcjonowania. Wypracowana przez lata pozycja katowickiej szkoły filmowej to trudna droga zmagania się z ograniczonymi budżetami, przeciwnościami prawnymi, lokalizacją oraz nastawieniem otoczenia. W momencie, w którym nasze filmy zaczynają znów odnosić zauważalne sukcesy oraz promują polską młodą kinematografię, Instytut zaskakuje nas taką decyzją. Uderza tym samym w nasz dorobek, znaczenie naszej kadry, morale studentów i wykładowców. Przygotowujemy się do przenosin do nowej siedziby – nie spełni ona jednak swoich funkcji, jeśli stracimy możliwość tworzenia filmów w warunkach porównywalnych z innymi szkołami.

Mamy nadzieję, że na drodze porozumienia uda się rozwiązać powyższą sytuację. Jesteśmy świadomi cięć budżetowych, jakie dotknęły również Instytut, jednak wyrażamy zdanie, że niedofinansowanie studentów katowickiej Szkoły Filmowej mających w przyszłości i tworzących dziś sektor filmowy w Polsce, ogranicza możliwości naszego rozwoju. To krótkowzroczne działanie, przeczące głównym zadaniom, jakie stawia sobie Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Samorząd Studencki Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

###################

Lista osiągnięć 2016 rok

W 2016 roku studenci WRiTV otrzymali 56 nagród i wyróżnień. A życie festiwalowe części filmów dopiero się zacznie. Nasze etiudy miały ponad 300 pokazów na Festiwalach Filmowych na całym świecie. „Daniel” Anastazji Dąbrowskiej prezentowany był w Amsterdamie  na IDFIE, a międzynarodową premierę miał na DOK w Lipsku. Prestiżowe nagrody zdobywają zarówno reżyserzy, jak i realizatorzy obrazu. Konrad Kądziela wygrał Kino Młodych w Gdyni  filmem „Szczękościsk”. Martyna Jakimowska za zdjęcia do „Lata” otrzymała Srebrną Kijankę na Cameraimage.
Poniżej zamieszczamy dalszą listę wybranych nagród:

Grand Prix na Festiwalu Filmów Studenckich "Early Bird”  Sofia (Bułgaria),  Nagroda Główna "The Flaming Faun" w kategorii filmów do 40 minut (shnit International Short film Festival) Nowy Jork (USA) i Nagroda dla najlepszego filmu krótkometrażowego na 45. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Studenckich Sehsüchte w Poczdamie (Niemcy) dla filmu “Ameryka” Aleksandry Terpińskiej.

Nagroda Short TV na 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych i Animowanych Mecal w Barcelonie (Hiszpania) dla filmu “Szczękościsk” Kordiana Kądzieli.

Nagroda Specjalna Legalnej Kultury dla filmu krótkometrażowego na 35. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film dla filmu “Pół roku Franka W.” Katarzyny Warzechy.

Platinum Remi Award na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Houston (USA) dla filmu “Supernova” Andrzeja Cichockiego.

Nagroda dla najlepszego filmu za "odważne spojrzenie na świat intelektualnego absurdu" w Konkursie Młodego Kina oraz Nagroda Krakowskiego Klastra Filmowego na 41. Festiwalu Filmowym w Gdyni i Nagrodę Publiczności na 23. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda & Anima w Krakowie dla filmu “Szczękościsk” Kordiana Kądzieli.

Nagroda dla najlepszego filmu krótkometrażowego w Konkursie Międzynarodowym na 63. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Belgradzie (Serbia) dla filmu “To, czego chcę” Damiana Kocura.

I wiele, wiele innych. Dokładne informacje dotyczące naszej działalności, oraz aktualne informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej http://www.writv.us.edu.pl/pl/

Na stronie znajduje się również wykaz etiud wraz z pełną listą nagród - http://www.writv.us.edu.pl/pl/etiudy-filmowe


Samorząd Studencki WRiTV    Skontaktuj się z autorem petycji