List w obronie rzeźb Parku Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa  

Prezes Parku Śląskiego Aneta Moczkowska  

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski  

Szanowni Państwo, Jesteśmy zaniepokojeni skandalicznymi zaniedbaniami w zakresie opieki nad kolekcją zabytkowych rzeźb znajdujących się w kolekcji Parku Śląskiego. Kolekcja rzeźb wpisana do rejestru zabytków ruchowych w 2009 roku nie doczekała się nadal kompleksowego programu, który zapewniłby rzeźbom niezbędne prace konserwatorskie.

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka budował swoją kolekcję rzeźb przez blisko pół wieku. Dzięki aktywnej polityce współpracy Parku z śląskimi artystami, kolekcja ma unikatowy w skali kraju charakter i skalę. Postępujący proces komercjalizacji przestrzeni Parku sprawił, że rzeźby plenerowe ulegają postępującej technicznej degradacji, a niektóre zostały za przyzwoleniem Parku, zasłonięte przez treści reklamowe (frysk na pawilonie propagandy) lub przez dziką zieleń.  Efektem wieloletnich zaniedbań prac konserwatorskich i remontowych parkowych rzeźb jest między innymi bezpowrotna utrata rzeźby „Pawie” Anny Dębskiej. Pozostałe rzeźby tej autorki („Źrebaki”, „Łanie”, „Wilki” oraz „Perkoz”) zostały usunięte z ekspozycji w Parku i niszczeją w tej chwili przechowywane pod wiatami magazynowymi. Liczne rzeźby umiejscowione w Galerii Rzeźby Śląskiej znajdują się w opłakanym stanie technicznym i wymagają natychmiastowej interwencji. Symboliczna dla Parku rzeźba „Karolinka” Leopolda Trybowskiego, czeka na remont obudowana prozaicznym rusztowaniem. Remont ten, według zapewnień dyrekcji Parku, miał się rozpocząć ponad 2 lata temu. Tymczasem nie doczekaliśmy się ani rozpoczęcia remontu, ani informacji o przyczynach tego opóźnienia.

Nie godzimy się na lekceważenie wartości historycznej i artystycznej tych obiektów, zwracamy się z prośbą o podjęcie kroków, które zapewnią powrót rzeźb do ekspozycji i do właściwej kondycji technicznej. Wnioskujemy o niezwłoczne rozpoczęcie współpracy pomiędzy Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Śląskim Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Parku Śląskiego, w celu inwentaryzacji parkowych rzeźb i zapewnienia finansowania dla niezbędnych prac remontowych. Liczymy na to, że poczucie odpowiedzialności wśród osób zarządzających Parkiem i województwem pozwoli na to, że kolejne pokolenia miłośników Parku będą mogły cieszyć się obecnością parkowych rzeźb, które na stałe wpisały się w niepowtarzalny pejzaż i charakter Parku Śląskiego.


Łukasz Korsak, Ratujmy Park Śląski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook