List w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Michałowi Bilewiczowi, prof. UW

[Poniższy tekst zostanie opublikowny w czasopiśmie Polskiej Akademii Umiejętności PAUza Akademicka i dostarczony wraz z podpisami Rzecznikowi Praw Obywatelskich]

Od 2018 roku dr hab. Michał Bilewicz, wybitny psycholog społeczny, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim, oczekuje na nadanie mu tytułu profesora przez Prezydenta RP. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułu (od 1 stycznia 2021 zastąpiona przez Radę Doskonałości Naukowej) i niezależni recenzenci podkreślili w swych opiniach wyjątkowo wysoki poziom naukowy twórczości Michała Bilewicza. Argumenty Kancelarii Prezydenta uzasadniające zwłokę w zakończeniu procedury nadawania tytułu profesorskiego sugerują, że Kancelaria uzurpuje sobie prawo do przeprowadzania niezależnych ocen twórczości naukowej dr. hab. Bilewicza czy też rzetelności recenzentów. W tej sprawie zabierali już głos sami recenzenci powołani przez Centralną Komisję oraz Senat Uniwersytetu Warszawskiego podkreślając naruszenie przez Kancelarię Prezydenta uprawnień i wyrażając zaniepokojenie nieuzasadnioną zwłoką we wręczeniu nominacji profesorskiej dr. hab. Bilewicza przez Prezydenta RP.

W Polsce przywiązuje się wielką wagę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Szczególnie uroczysty charakter ma przyznawanie tytułu naukowego profesora, który nadawany jest osobom reprezentującym najwyższy poziom naukowy i spełniającym najwyższe standardy moralne i etyczne. Podkreśleniem wagi tego tytułu było i jest to, że formalnie nadaje go Prezydent RP. Jedyną podstawą merytoryczną nadania tytułu jest jednak wniosek Centralnej Komisji, a dziś Rady Doskonałości Naukowej, specjalnej instytucji wybranej w wyborach przez środowisko akademickie kraju. Ocena dorobku kandydata odbywa się w drodze wielopoziomowej procedury przeprowadzanej z najwyższą starannością i obiektywizmem przez niezależne grupy recenzentów oraz członków Centralnej Komisji a obecnie Rady Doskonałości Naukowej. Ustawa nie przewiduje merytorycznego badania wniosku przez urząd Prezydenta RP.

Procedura, skrótowo opisana powyżej, w swej zasadzie, obowiązywała w Polsce także przed 1989 r., z tym, że tytuł nadawał organ Rada Państwa. Wiemy, że w tamtym okresie była ona wielokrotnie naruszana przez nielegalne interwencje władz partyjnych i państwowych. Wielu wybitnych uczonych latami oczekiwało na przyznany im przez środowisko akademickie tytuł a szereg procedur zakończyło się dopiero po upadku systemu komunistycznego. W latach 90-tych przeprowadzane były specjalne postępowania, które wykazały, że nielegalne wstrzymywanie nadania tytułu naukowego było używane jako środek karania naukowców uważanych przez ówczesne władze za politycznie niepoprawnych.

Niżej podpisani uważają za swój obowiązek zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, że ingerencja najwyższego urzędu RP w prawną i zwyczajową procedurę nadawania tytułu profesorskiego musi budzić skojarzenia ze wspomnianymi wydarzeniami z lat poprzednich. Uważamy, że wykorzystywanie urzędu prezydenta do dyskryminacji naukowców, którzy uważani są przez sprawujących władzę za niepoprawnych politycznie—cokolwiek zreszta ma to oznaczać— nie może mieć miejsca w praworządnym i demokratycznym Państwie i wzywamy do bezzwłocznego wypełnienia przez Pana Prezydenta wszelkich formalności związanych z nadaniem dr. hab. Michałowi Bilewiczowi tytułu profesora.

prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Robert Alicki, fizyk, Gdańsk

prof dr. hab. Grzegorz Babiński, socjolog, Kraków

dr hab. Robert Balas, psycholog, Warszawa

prof. dr hab. Konrad Banaszek, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Jan Bartelski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Roman Bäcker, politolog, Toruń

prof. dr hab. Przemysław Bąbel, psycholog, Kraków

prof. dr hab. Zofia Berdychowska, filolog, Kraków

prof. dr hab. Joanna Bereta, biochemik, Kraków

prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Bielawska-Batorowicz, psycholog, Łódź

prof. dr hab. Andrzej Bialas, fizyk, Kraków

dr hab. Jacek Bieroń, fizyk, Kraków,

prof. dr hab. Piotr Bizon, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Barbara Bokus, psychology, Warszawa

prof. dr hab. Grażyna Borkowska, historyk literatury, Warszawa

prof. dr hab. Irena Borowik, socjolog, Kraków

prof. dr hab. Piotr Bożek, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Ewa Broclawik, chemik, Kraków

prof. dr hab. Wojciech Broniowski, fizyk, Kraków

prof.dr hab. Aleksander Bursche , archeolog, Warszawa

prof. dr hab. Hanna Brycz, psycholog społeczny, Gdańsk

prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, psycholog, Poznań

Prof. dr hab. Ryszard Buczko, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Kvetoslava Burda, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Zdzisław Burda, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński, chemik, Warszawa

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Dariusz Chruściński, fizyk, Toruń

prof. dr hab.  Krzysztof Ciałowicz, archeolog, Kraków

prof. dr hab. Marek Cieplak, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Piotr Cyganik, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Sławomir Cynk, matematyk, Kraków

prof. dr hab. Dariusz Czaja, antropolog kultury, Kraków

prof. dr hab. Julita Czarkowska, biolog, Warszawa

prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, indolog, Kraków

prof. dr hab. Ewa Czerniawska, psycholog, Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Dembiński, fizyk, Poznań

prof. dr hab.Władysław Dąbrowski, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Janusz Dobieszewski, filozof, Warszawa (UW)

prof. dr hab. Dariusz Doliński, psycholog, Wrocław

dr hab. Wojciech Dragan, psycholog, Warszawa

prof. dr hab. Włodzisław Duch, fizyk, Toruń

prof. dr hab. Katarzyna Duda, literaturoznawczyni, Kraków

prof. dr hab. Antoni Dudek, politolog, Warszawa

prof. dr hab. Sławomir Dudzik, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Piotr Durka, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Jacek Dziarmaga, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Andrzej Eliasz, psycholog, Warszawa

prof. dr hab. Barbara Engelking, socjolog, Warszawa

prof. dr hab. Maria Flis, socjolożka, Kraków

prof. dr hab. Wojciech Florkowski, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof, Kraków

prof. dr hab. Mariusz Gajda, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Wojciech Gawlik, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Michał Głowiński, filolog, Warszawa

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, socjolog, Kraków

dr hab. Paweł Góra, fizyk Kraków

prof. dr hab. Anna Grabowska, psycholog, Warszawa

dr hab. Katarzyna Grabowska, fizyczka, Warszawa

prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, fizyk, Toruń

dr hab. Stefan Grzybowski, językoznawca, Bydgoszcz

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, psycholog, Kraków

prof. dr hab Krzysztof Haman,  fizyk, Warszawa

prof.dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, teoria kultury, Warszawa

dr hab. Michał Harciarek, psycholog, Gdańsk

prof. dr hab. Paweł Idziak, matematyk, Kraków

prof. dr hab. inż. Marek Idzik, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Romuald Janik, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Maciej Janowski, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, literaturoznawca, Kraków

prof. dr hab. Dariusz Jarosz, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Jacek Jassem, onkolog, Gdańsk

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski, chemik, Warszawa

prof.dr hab. Joanna Jurewicz, orientalistka, Warszawa

prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Perła Kacman, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, biolog, Warszawa

prof. dr hab. Jan Kalinowski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, biolog, Warszawa

prof. dr hab. Grzegorz Karczewski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Michał Karoński, matematyk, Poznań

prof. dr hab. Jacek Karwowski, fizyk, Toruń

prof. dr hab. Stefan Kasicki, biolog, Warszawa

prof. dr hab. Andrzej Kastory, historyk, Kraków

prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk, historyk, Kraków

prof. dr hab. Zbigniew Kąkol, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Danuta Kisielewska, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Stanisław Kistryn, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, literaturoznawczyni,  Gdańsk

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Czesław Koepke, fizyk, Toruń

dr hab. Adam Kola, literaturoznawca, Toruń.

prof. dr hab. Zygmunt Kolenda, nauki techniczne, Kraków

prof. dr hab. Sławomir Kołodziej, matematyk,

prof. dr hab. Robert Kołos, chemik, Warszawa

prof. dr hab. Jan Konopacki, biolog, Łódź

prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, socjolog, Warszawa

prof. dr hab. Paweł Korecki, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, psycholog, Kraków

prof. dr hab. Małgorzata Kossut, biolog, Warszawa

prof. dr hab. Dariusz Kośiński, teatrolog, Kraków

prof. dr hab. Irena E. Kotowska, demograf, Warszawa

prof. dr. hab. Paweł Kowalczyk, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Bogdan Kowalski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Jacek Kozak, geograf, Kraków

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prawnik, Kraków

prof.dr hab. Ireneusz Krzemiński, socjolog, Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Kucharski, chemik, Katowice

prof. dr hab. Konrad Kucza-Kuczynski, architekt, Kraków

prof. dr hab. Marta Kudelska, filozof, kulturoznawczyni, Kraków

prof. dr hab. Marcin Kula, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski, fizyk, Kraków

prof dr hab. Joanna Kurczewska, socjolog, Warszawa

prof dr hab. Jacek Kurczewski, socjolog, Warszawa

prof. dr hab. Marek Kuś. fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Roman Kwiecień, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Andrzej de Lazari, historyk idei, Łódź

prof dr hab. Rafał Latała, matematyk, Warszawa

dr hab. Andrzej Leder, filozofia kultury, Warszawa

prof. dr hab. Jacek Leociak, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Wiesław Leoński, fizyk, Zielona Góra

prof. dr hab. Maciej Lewenstein, fizyk, Barcelona

prof. dr hab. Maria Lewicka, psycholog, Toruń

prof. dr hab. Wojciech Ligęza, filolog, Kraków

prof. dr hab. Lech Longa, fizyk, Kraków

Prof. dr hab. Mariola Łaguna, psychology, Lublin

Prof. dr hab. med. Jerzy Łazarewicz, neurochemik, Warszawa

prof. dr hab. Ewa Łętowska, prawnik, Warszawa

prof.dr hab. Wiesław Łukaszewski, psycholog, Wrocław

prof. dr hab. Wojciech Łużny, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Zdzisław Mach, socjolog, Kraków

prof. dr hab. Paweł Machcewicz, historyk, Toruń/Warszawa

prof. dr hab. Kazimierz Małysa, chemik, Kraków

prof. dr hab. Andrzej Magiera, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Jacek A. Majewski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Andrzej Majhofer, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Mieczysław Makosza, chemik, Warszawa

prof. dr hab. Szymon Malinowski, geofizyk, Warszawa

prof. dr hab. Jerzy Jan Małecki, geolog Warszawa

dr hab. Lech Mankiewicz, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, filolog, Kraków

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Mirosława Marody, socjolog, Warszawa

prof. dr Krzysztof Matyjaszewski, chemik, Pittsburgh

prof. dr hab. Andrzej Mencwel, literaturoznawca, Warszawa

prof. dr hab. Leszek Meissner, fizyk, Toruń

prof. dr hab. Roman Micnas, fizyk, Poznań

prof. dr hab. Jacek Migasiński, filozof, Warszawa,

prof. dr hab. Paweł Moskal, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Robert Moszyński, chemik, Warszawa

prof. dr hab. Józef K. Mościcki, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Marian Mrozek, matematyk, Kraków

prof. dr hab. Janusz Mucha, socjolog, Kraków, Białystok

prof. dr hab. Irena Nalepa, biochemik, Kraków

prof. dr hab. Marek Napiórkowski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Grzegorz Niziołek, teatrolog, Kraków

prof. dr hab. Czesław Nosal, psycholog, Wrocław

prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, biolog, Poznań

prof. dr hab. Maria Nowakowska, chemik, Kraków

prof. dr hab. Ewa Nowińska, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Ryszard Nycz, Filolog, kulturoznawca, Kraków

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog i historyk, Gdańsk

prof. dr hab. Marek Olecgowski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Piotr Oleś, psycholog, Lublin

prof. dr hab. Jerzy Ombach, matematyk, Kraków

prof. dr hab. Michał Ostrowski, astronom, Kraków

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, archeolog, Kraków

dr hab. Michał Parzuchowski,psycholog, Sopot

prof. dr hab. Maria Pasztor, history, Warszawa

prof.dr hab. Wojciech Pisula, psycholog, Łódź

prof. dr hab. Stanisław Penczek, chemik, Łódź

prof. dr hab. Marek Pfützner, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Jan M. Piskorski, historyk, Szczecin

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Płeszka, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Barbara Płytycz, biolog, Kraków

prof. dr hab. Aldona Pobojewska, filozof, Łódź

prof. dr hab. Maria Podgórska, nauki ekonomiczne, Warszawa

prof. dr hab. Beata Polanowska-Sygulska, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Jan Pomorski, historyk, Lublin

prof. dr hab. Michał Praszalowicz, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Dorota Praszalowicz, socjolog, Kraków

prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Biolog, Kraków

prof. dr hab. Andrzej Raczyński, fizyk, Toruń

prof. dr hab. Marta Radecka, chemik, Kraków

prof. dr hab. Anna Reczyńska, historyk, Kraków

prof. dr hab. Marek Rocki, ekonomista, Warszawa

dr hab. Paweł Rodak – historyk kultury, Warszawa   

prof. dr hab. Szczepan Roszak, chemik, Wrocław

prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, nauki humanistyczne, Warszawa

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, historyk, Wrocław

prof.dr hab. Szymon Rudnicki, historyk, Warszawa

prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski, lekarz, Poznań

prof. dr hab. Krzysztof Sacha, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Tadeusz Sarna, biolog, Kraków

prof. dr hab. Wojciech Satuła, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz, geolog, Kraków

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, psycholog, Warszawa

prof. dr hab. Helena Sęk, psycholog, Poznań

prof. dr hab. Krystyna Siwek-Wilczyńska, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Małgorzata Skup, biochemik, Warszawa

prof. dr hab. Krystyna Slany, socjolog, Kraków

prof. dr ha. Urszula Sławińska, biolog, Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Słomkowski, chemik, Łódź

prof. dr hab. Piotr Sołtan, matematyk, Warszawa

prof. dr hab. Roman Sosnowski, językoznawca, Kraków

prof. dr hab. Jozef Spalek, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Ewa Stępień, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, Kraków

prof. dr hab. Roman Stępniewski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Rafał Stobiecki, historyk, Łódź

prof. dr hab. Dawid Stola, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Ryszard Stolarski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Paweł Strzelecki, matematyk, Warszawa

Prof.dr hab. Marek Styczyński, filozof idei, Łódź

prof. dr hab. Andrzej Suchocki, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, kulturoznawczyni, Kraków

prof. dr hab. Piotr Sułkowski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, literaturoznawstwo/ teatrologia, Kraków

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, filozof(etyk), Lublin

prof. dr hab. Józef Szudy, fizyk, Toruń

prof. dr hab. Jerzy Szwed, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Piotr Targowski, fizyk, Toruń

prof. dr hab. Robert Traba, politolog, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Piotr Tuleja, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Michał Turała, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, biolog, Warszawa

prof. dr hab. Łukasz A. Turski, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Michał Tymowski, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Paweł Urbański, fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Adam Walaszek, historyk, Kraków

prof. dr hab. Michał Wierzchoń, psycholog, Kraków

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, literaturoznawca, Warszawa

prof. dr hab. Małgorzata Witko, chemik, Kraków

prof. dr hab. Lech Witkowski, pedagogika, Słupsk

prof. dr hab. Rafał Wnuk, historyk, Lublin

prof. dr hab. Marcin Wodziński, historyk, Wrocław

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, psycholog, Wrocław

prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, historyk, Poznań

prof. dr hab. Barbara Wosiek, fizyk, Kraków

dr hab. Monika Wróbel, psycholog, Łódź

prof. dr hab. Andrzej Wróbel, biolog, Warszawa

prof. dr hab. Daniel K. Wójcik, fizyk/biolog, Warszawa

prof. dr hab. Marek Zaionc, informatyk, Kraków

prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Magdalena  Załuska-Kotur  fizyk, Warszawa

prof. dr hab. Inż. Katarzyna Zakrzewska, fizyk, Kraków

prof. dr hab. Hanna Zaremska, historyk, Warszawa

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, historyk, Kraków

prof. dr hab. Leszek Zasztowt, historia, Warszawa

prof. dr hab. Kazimierz Zawada, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Piotr Zgliczyński, matematyk, Kraków

prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, Fizyk, Toruń/Bydgoszcz

prof. dr hab. Andrzej Zoll, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prawnik, Kraków

prof. dr hab. Marek Żukowski, fizyk, Gdańsk


Katarzyna Grabowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Grabowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...