NIE farmom fotowoltaicznym w okolicy Źródeł Łyny

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, 

Zwracamy się z prośbą o wstrzymanie inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych w obrębie Rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny.
Prośbę motywujemy tym, że inwestycja spowoduje utratę walorów krajobrazowych w okolicy na kilkadziesiąt lat. Źródła Łyny są miejscem które przyciąga coraz większe rzesze turystów (rocznie około 35 tys. osób). I to co udało się lokalnej społęczności czyli tworzeniu oferty dla turystów oraz promocja rezerwatu w Polsce zostanie zniszczone przez tę inwestycję może to spowodować niechęć do odwiedzania tak zaśmieconego krajobrazu.

Na terenie planowanym pod inwestycje istnieją leje sufozyjne, które z biegiem czasu są coraz bardziej wyraźne i również stanowią idealne miejsce pod edukację ekologiczną na temat procesów rzeźbotwórczych wód płynących i podziemnych. Teren też stanowi bardzo ważny szlak migracyjny dla zwierząt (m.in. łosie, jelenie, sarny, dziki, rysie) jest to miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków tj. żurawie i bociany. Zwierzęta mogą zostać odcięte od wód płynących, które stanowią dla zwierząt wodopój. Na tym obszarze również widziany jest żółw błotny, który wędruje po źródliskowym odcinku górnej Łyny.
Bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby i wstrzymanie tej ingerującej w
środowisko i krajobraz inwestycji.


Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...