NIE farmom fotowoltaicznym w okolicy Źródeł Łyny

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Burmistrz Nidzicy

Rada Miejska w Nidzicy  

 

  Zwracamy się z prośbą o wstrzymanie inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych w pobliżu Rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny – w tym m.in. na działkach znajdujących się w obrębie Łyna oznaczonych następującymi numerami: dz.16/2; dz. 32; dz. 26; dz. 1/2; dz. 95; dz.16/2; dz. 16/3 oraz w obrębie Wólka Orłowska: dz. 11; dz. 9; dz. 25/2; dz. 13/26 ze względu na szczególne znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru. Prośbę motywujemy tym, że inwestycja spowoduje utratę walorów krajobrazowych w okolicy na kilkadziesiąt lat. Źródła Łyny są miejscem które przyciąga coraz większe rzesze turystów (rocznie około 35 tys. osób). I to, co udało się lokalnej społeczności czyli stworzenie oferty dla turystów oraz promocja rezerwatu w Polsce,  zostanie zniszczone przez tę inwestycję, powodując niechęć do odwiedzania tak zaśmieconego, przemysłowego krajobrazu. Na terenie planowanym pod inwestycje istnieją leje sufozyjne, które z biegiem czasu są coraz bardziej wyraźne i również stanowią idealne miejsce pod edukację ekologiczną na temat procesów rzeźbotwórczych wód płynących i podziemnych. Teren też stanowi bardzo ważny szlak migracyjny dla zwierząt (m.in. łosie, jelenie, sarny, dziki, rysie),  jest to miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków tj. żurawie i bociany. Zwierzęta mogą zostać odcięte od wód płynących, które stanowią dla nich wodopój. Na tym obszarze również widziany jest żółw błotny, który wędruje po źródliskowym odcinku górnej Łyny. Na działkach sąsiadujących z dz. 16/2 oraz dz.16/3 obręb Łyna swoją siedzibę ma Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża”, które wrosło w nasz łyński krajobraz włączając się w inicjatywy realizowane na terenie Łyny i sąsiadujących miejscowości. Łyna utraci bardzo ważne partnerstwo w realizacji celów rozwojowych. Ponadto zwracamy się z prośbą o przygotowanie i uchwalenie Studium Zagospodarowania Przestrzennego, które całkowicie zakazałoby lokowania wielogabarytowych wolnostojących OZE w Gminie Nidzica, zwłaszcza w jej północnych terenach, które swoją rozwojową szansę widzą w rozwoju agroturystyki. Przykładem dla tego praktyk (tj. Studium) jest Gmina Giżycko, która zakazała tego typu inwestycji na swoim terenie.   Ponadto wnosimy o zatrzymanie lokalizacji farm fotowoltaicznych na działkach nr 2/3, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/2, 8/8, 9/1, 10/1, 13, 13/1, 26/1, 44/1, 45, 46, 63/1, 67, 78, 80, 90, 128, 129, 134, 135/1, 137, 304/2, 321, 325, 332, 333, 341, 342 i części działki nr 14/22 obręb Wietrzychowo oraz na działkach nr 122, 123, 124/1, 130/2, 145, 172/2 obręb Łyna- przez działki wskazane powyżej przebiegają szlaki migracyjne zwierząt również chronionych! Bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby i wstrzymanie tej ingerującej w środowisko i krajobraz inwestycji.


Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...