Montaż słupków na skrzyżowaniu ul. Goleszowskiej i ul. Jana Kazimierza oraz wzdłuż chodnika między budynkami Inwestycji Forum Wola

Szanowni Państwo, 

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o podpisanie się pod petycją, która ma na celu rozwiązanie problemu nielegalnie parkujących samochodów na ul. Goleszowskiej oraz wzdłóż inwestycji Forum Wola na ul. Jana Kazimierza. Obecnie w odpowiedzi na pismo dot. zagrożeń jakie mogą płynąć z tak zaparkowanych samochodów niestety dostaliśmy odmowę ze wskazaniem, że należy zgłaszać porblemy na Straż Miejską. Problem jest spory, samochody parkując:

1. niszczą infrastrukturę, w tym chodniki i zieleń, 

2. utrudniają poruszanie się pieszym w tym np. rodzicom z wózkiem, 

3. utrudniają wyjazd z hali garażowej JK46.

 

Poniżej na zdjęciach są zaznaczone, gdzie słupki powinny być zamontowane. Chcialibyśmy aby petecyja pokazała, że osób, którym przeszkadza obecny stan jest więcej. Mam nadzieje, że uda się zebrać sporą liczbę podpisów.

JK.png

Goleszowska.png

Poniżej również treść pisma, które było wysłane do ZDM. Oryginały będą dostępne w korespondencji mailowej. 

Szanowni Państwo,  

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Forum Wola zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie prośby dot. dostawienia dodatkowych słupków, które

uniemożliwią nielegalne parkowanie w rejonie osiedla Forum Wola wg poniższego opisu:   1.      Wzdłuż ul. Jana Kazimierza na odcinku nieruchomości z numerem 46,48 i 50 przy chodniku od strony wewnętrznego parkingu kierowcy samochodów osobowych, mimo znaku B-36 (zakazu zatrzymywania) parkują swoje pojazdy. Pozostawione pojazdy uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po chodniku, stwarzają zagrożenie podczas manewrów parkowania oraz skutecznie utrudniają przejście np. osobom z wózkami. W ramach zgłaszania spraw mieszkańcy, jak również pracownicy ochrony osiedla Forum Wola próbowali szukać wsparcia u odpowiednich służb – Straż Miejska. Mimo wielu zgłoszeń, wyżej wymienione służby, pojawiały się na interwencji sporadycznie. Dodatkowo interwencje te miały charakter tymczasowy, który w ogóle nie rozwiązuje problemu. Pojazdy mimo mandatów, blokowania kół dalej parkują w miejscach do tego nieprzeznaczonych co oznacza, że środki które obecnie są zastosowane są całkowicie niewystarczająca. Skala problemy jest duża ponieważ dotyczy on około 2000 lokatorów, którzy obecnie zamieszkują osiedle Forum Wola. Chciałbym również zaznaczyć, że na terenie między nieruchomościami Jana Kazimierza 46 i Jana Kazimierza 50 obecnie powstał skwer z ławkami oraz plac zabaw dla rodzin z dziećmi. Zamontowanie słupków na tym odcinku zwiększy bezpieczeństwo najmłodszych uczestników przestrzeni otwartej na ul. Jana Kazimierza.    

2.      Na skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Goleszowską również występuje problem z kierowcami, którzy parkują swoje auta w miejscach do tego nie przeznaczonych. W tym miejscu zaparkowane samochody mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo wyjazdu z hali garażowej budynku Jana Kazimierza 46, który łączy się bezpośrednio z ulicą Goleszowską. W ramach prac, które były prowadzone na tej ulicy jesienią 2020 zostały postawione słupki. Jednak nowe słupki nie dochodzą do zatoki wjazdu do hali garażowej. Kolorem zielonym zostało zaznaczone (oczywiście orientacyjnie) jak obecnie są postawione słupki uniemożliwiające parkowanie. Czerwonym kolorem została oznaczona przestrzeń, w której brakuje słupków uniemożliwi parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych. Chciałbym również zaznaczyć, że w szerszej perspektywie poprawi to bezpieczeństwo kierujących pojazdów włączających się do ruchu z hali garażowej do ul. Goleszowskiej. Na ul. Goleszowskiej brakuje również znaku zakazu parkowania (B-36), który powinien stać w miejscu oznaczonym na mapce poglądowej kolorem granatowy.

Poniżej również zdjęcia, które pokazują jak teren przy wjeździe do hali garażowej jest eksploatowany przez zaparkowane samochody, co również niszczy chodniki i teren zielony, który się tam znajduje.  

W związku z powyższymi argumentami, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Forum Wola zwracam się z uprzejmą prośbą o zastosowania rozwiązania montażu słupków, które uniemożliwią parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych, zmniejszą straty w zniszczeniach chodnika, zieleni, poprawią bezpieczeństwo pieszych, użytkowników przestrzeni otwartej oraz kierowców włączających się do ruchy, którzy wyjeżdżają z hali garażowej.      

Chciałbym również prosić Państwa o porównanie dwóch przypadków: Pierwsze zdjęcie po lewej stronie pokazuje jak wyglądał ten mały plac zaraz po oddaniu od dewelopera. Drugie zdjęcie (po prawej) pokazuje jak wygląda teraz i jak wciąż ta zieleń jest niszczona. Poniżej również. Dodatkowo poniżej przesyłam zdjęcia z parkowania samochodów wzdłuż Jana Kazimierza. Doraźne kontrole Straży Miejskiej nie przynoszą żadnego skutku. A czasem samochody są tak zaparkowane, że ciężko przejść lub minąć się dwoma wózkami z dziećmi.


Daniel Szatkowski - administrator inwestycji Forum Wola    Skontaktuj się z autorem petycji