#MuremZaGrzegorzemBraunem

Do Marszałka Sejmu RP
 
Do Klubu Poselskiego Konfederacja 
 
My niżej podpisani wyborcy posła Grzegorza Brauna niniejszym wnosimy do Pana Marszałka oraz członków Klubu Poselskiego Konfederacja o natychmiastowe uchylenie zakazu uczestnictwa w obradach sejmu oraz wypowiadania sie podczas posiedzeń Sejmu RP, gdyż  zgodnie z art. 4 Konstytucji RP
 
“1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”
 
W związku z powyższym żądamy:
1) natychmiastowego wycofania nielegalnego zakazu wstępu do budynku Sejmu RP, przebywania na sali posiedzeń oraz zaprzestania niekonstytucyjnego, kryminalnego prześladowania i dyskryminowania naszego konstytucyjnego przedstawiciela. 
2) zawiadomienia prokuratury w związku z naruszeniem nietykalności osobistej Posła Grzegorza Brauna przez Magdalenę Gudzińska-Adamczyk, która utrudniała mu interwencję poselską popychając, kopiąc, plując i stosując przemoc fizyczną. 
 
Ponadto wskazujemy, że art. 105 Konstytucji RP mówi:
"Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu."
 
Ponadto wyrażamy pełne poparcie dla interwencji poselskich podjętych przez Posła Grzegorza Brauna. 
 
Wyborcy Posła Grzegorza Brauna 
 
oraz organizacje społeczne:
 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "Stop NOP"
Cała Polska Zjednoczona
Małopolski Bunt
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia - "Medycy Nadziei" 
Centrum Edukacyjne Polska
Wataha Głosu Obywatelskiego
Wataha Pabianicka
Korona Młodych 
Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
Ruch 16 Postulatów 
Fundacja Ordo Medicus 
412879832_921269142700141_5098149370138583825_n.jpg

muremzagrzegorzembraunem@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że muremzagrzegorzembraunem@gmail.com będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...