Neo-sędziowie nie są sędziami!

neo-KRS1.jpeg

 

Szanowny Pan Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu

Szanowna Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałkini Senatu

Szanowny Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów


Pogłębiona świadomość obywatelska, którą zdobywaliśmy przez ostatnie 8 lat, każe nam głośno powtórzyć dzisiaj – NIE MA KOMPROMISU W SPRAWIE PRAWORZĄDNOŚCI.

 

W grudniu 2015 roku wyszliśmy na ulice w sprzeciwie wobec niszczenia Trybunału Konstytucyjnego i kontynuowaliśmy ten protest do końca 2016 roku, kiedy TK został ostatecznie przejęty przez polityków rządzącego ugrupowania. W lipcu 2017 roku ponownie wyszliśmy, bo rozpoczął się zmasowany atak na sądy powszechne w celu rozmontowania trójpodziału władzy. Ważnym narzędziem tego ataku była neo-KRS. Wskazywała na urząd sędziego osoby nie spełniające wymagań w procedurach nie gwarantujących zachowania niezawisłości powoływanych „sędziów”. W ten sposób władza sądownicza została zainfekowana.

 

Sędziowie, którzy stosowali w praktyce prawo polskie i europejskie odmawiając orzekania z neo-sędziami i podważając ich wyroki, byli represjonowani przez polityków i mianowanych przez nich funkcjonariuszy. Do dzisiaj ponoszą bolesne konsekwencje.

 

Status osób powołanych na urząd sędziego przez nielegalną i upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa (neo-KRS) był wielokrotnie dyskutowany przez najwyższe gremia prawnicze Europy. Wyroki TSUE i ETPCz, ale i uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazywały, że wyrok wydany z udziałem neo-sędziego nie jest realizacją prawa do sądu zagwarantowanego w artykule 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 19 stycznia 1993 roku.

 

Obywatele i sędziowie przez lata walczyli o praworządność, o niezawisłość sędziów i niezależność sądów. Jednym z ważnych haseł było – nie ma kompromisu w sprawie praworządności. Dzisiaj słyszymy, że możliwe jest zawarcie kompromisu i umożliwienie neo-sędziom zasiadania w Krajowej Radzie Sądownictwa w ramach procesu przywracania praworządności. Odbieramy ten pomysł jako zaprzeczenie wszystkiemu, o co walczyliśmy od grudnia 2015 roku. Nie zgadzamy się na to!

 

Nie zgadzamy się na dopuszczenie neo-sędziów do kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa. Osoby, które zgodziły się na awans zawodowy na mocy decyzji nielegalnego organu, nie mogą być stawiane na równi z tymi, którzy wiele ryzykując zachowali niezawisłość i niezależność.

 

Stowarzyszenie Wolność Równość Demokracja

inicjatywa obywatelska #WolnaProkuratura

 

Po złożeniu podpisu uprzejmie prosimy o odebranie wiadomości e-mail od serwisu petycjeonline.pl i potwierdzenie złożenia podpisu.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mateusz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Mateusz do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...