NIE dla al. Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie!

 Drodzy Mieszkańcy Tarnowa!

Oddajemy w Wasze ręce możliwość obywatelskiego działania na rzecz naszego miasta. Chcemy wyrazić sprzeciw wobec pomysłu dotyczącego zmiany nazwy trzech ulic mocno zakorzenionych w naszej przestrzeni. Są to: ul. Błonie, ul. Elektryczna, ul. Spokojna. Ulice te mają stać się aleją Lecha Kaczyńskiego. 

Uważamy, że dotychczasowe nazwy w/w ulic są uniwersalne i nie należy ich zmieniać, ponieważ wiąże się to z kosztami administracyjnymi mieszkańców oraz przedsiebiorców - wymiany całej dokumentacji. Niestety takie pomysły finansowane są z pieniędzy publicznych, czyli naszych podatków. Chcielibyśmy, aby radni zajęli się realnymi problemami np.: infrastrukturą drogową, czy rozwojem miasta. 

Konsekwentnie chcemy podreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami nadawania różnych nazw w przestrzeni publicznej (w tym Lecha Kaczyńskiego), ale uważamy, że ten tryb administracyjny powinien dotyczyć nowowybudowanych ulic, skwerów, rond, deptaków, etc.

Jako młodzi mieszkańcy Tarnowa jesteśmy zażenowani tym, że musimy naszą energię kierować na zwracanie uwagi na tak absurdalne pomysły, które funduje nam obecna Rada Miejska. Jest duży sprzeciw społeczeństwa, co potwierdzają internetowe dyskusje na ten temat, dlatego to pokazujemy. My, obywatele tego miasta chcemy mieć realny wpływ na to co się w nim dzieje. Chcemy, aby radni wsłuchali się w głos mieszkańców.

 

Zwracamy się z prośbą o podpisanie apelu. Dzięki temu realnie pokażemy nasz sprzeciw wobec tego pomysłu. 

 

Petycja zostanie dostarczona na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie - pana Kazimierza Koprowskiego przed najbliższą sesją RM.

 

POKAŻMY, ŻE OBYWATELE MAJĄ GŁOS! 


Karolina Mochylska, Dawid Odbierzychleb    Skontaktuj się z autorem petycji