NIE dla „flagi" UE w Polskim Parlamencie!

Warszawa, 27 listopada 2015 r.

 

Szanowny Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

 

My, reprezentanci społeczeństwa niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej, kierując się troską o suwerenność naszej ojczyzny, oraz wolność jej obywateli, zwracamy się z wnioskiem do władz Sejmu RP o usunięcie z sali plenarnej flagi Unii Europejskiej.          

Unia Europejska powstawała jako wspólnota wolnych i suwerennych narodów, dążących do pokoju, wolnego handlu, swobody podróżowania, upraszczania życia obywateli mieszkających na terytorium Starego Kontynentu. Jesteśmy zwolennikami takiej wizji integracji. Niestety, UE wyewoluowała w stronę ponadpaństwowej federacji, odbierającej po kawałeczku niepodległość państwom do niej należącym. Sprzeciwiamy się temu z całą stanowczością, w szczególności w tak symbolicznym miejscu, w którym dokonały się historyczne przemiany polityczno-gospodarcze. Sejm RP jako swoista świątynia demokracji jest miejscem stanowienia wyłącznie polskiego prawa i winien być opoką suwerenności i wolności naszej ojczyzny.    

Powołując się na słowa wielkiego Polaka, papieża św. Jana Pawła II, który wołał: "Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste" zwracamy się o uwzględnienie naszego wniosku i zastąpienie symboli Unii Europejskiej, polskimi symbolami narodowymi. 


Pokolenie Wolności    Skontaktuj się z autorem petycji