NIE dla „flagi" UE w Polskim Parlamencie!

Warszawa, 27 listopada 2015 r.

 

Szanowny Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

 

My, reprezentanci społeczeństwa niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej, kierując się troską o suwerenność naszej ojczyzny, oraz wolność jej obywateli, zwracamy się z wnioskiem do władz Sejmu RP o usunięcie z sali plenarnej flagi Unii Europejskiej.          

Unia Europejska powstawała jako wspólnota wolnych i suwerennych narodów, dążących do pokoju, wolnego handlu, swobody podróżowania, upraszczania życia obywateli mieszkających na terytorium Starego Kontynentu. Jesteśmy zwolennikami takiej wizji integracji. Niestety, UE wyewoluowała w stronę ponadpaństwowej federacji, odbierającej po kawałeczku niepodległość państwom do niej należącym. Sprzeciwiamy się temu z całą stanowczością, w szczególności w tak symbolicznym miejscu, w którym dokonały się historyczne przemiany polityczno-gospodarcze. Sejm RP jako swoista świątynia demokracji jest miejscem stanowienia wyłącznie polskiego prawa i winien być opoką suwerenności i wolności naszej ojczyzny.    

Powołując się na słowa wielkiego Polaka, papieża św. Jana Pawła II, który wołał: "Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste" zwracamy się o uwzględnienie naszego wniosku i zastąpienie symboli Unii Europejskiej, polskimi symbolami narodowymi. 


Pokolenie Wolności    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Pokolenie Wolności do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook