Nie dla kolejnego bloku na os. Paderewskiego! Chcemy skweru!

Katowice, dn 18.06.2024 r.

Szanowny Pan Marcin Krupa,
Prezydent Miasta Katowice,
ul Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Szanowny Panie Prezydencie,
zwracamy się z petycją o wycofanie przetargu na sprzedaż działki miejskiej położonej przy ul. Granicznej 61C (nr ewid. działek: 246901_1.0002.AR_62.4/69, 246901_1.0002.AR_62.4/73, 246901_1.0002.AR_62.4/79). Jako mieszkańcy i mieszkanki Katowic, jesteśmy głęboko zaniepokojeni planami sprzedaży tego terenu, co w konsekwencji będzie skutkować jego gęstą zabudową przez prywatnego inwestora.

448353724_970997927994620_1711798099840155802_n.jpg

Nasze obawy dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z przyszłym zagospodarowaniem działki. Uważamy, że jedynie miasto, jako właściciel terenu, jest w stanie zagwarantować jego wykorzystanie na niezwykle potrzebne w tym  miejscu cele publiczne – takie jak zieleniec, skwer lub park kieszonkowy – które będą służyć wszystkim mieszkańcom i mieszkankom. Przeznaczenie tej działki na usługi publiczne, takie jak parki, placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe czy zdrowotne, jest niezmiernie istotne dla poprawy jakości życia mieszkających tu ludzi.

Zabudowa terenu przez prywatnego inwestora może doprowadzić do sytuacji, w której priorytetem będą zyski, a nie dobro wspólne. Już teraz obserwujemy, jak intensywna zabudowa negatywnie wpływa na jakość powietrza, poziom hałasu oraz dostęp do terenów zielonych, tworzy miejskie wyspy ciepła. Wprowadzenie kolejnej zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu pogłębi problemy komunikacyjne i z parkowaniem.

Obawiamy się, że dalsza komercjalizacja przestrzeni miejskiej pogłębi te problemy.Ponadto, warto zaznaczyć, że miasto Katowice posiada duży potencjał do dalszego rozwoju infrastruktury publicznej, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i podniesienia atrakcyjności naszego miasta. Działka, o której mowa, może stanowić ważny element w tworzeniu nowych przestrzeni publicznych, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek, bez względu na ich status majątkowy.

 

W związku z powyższym, apelujemy o unieważnienie przetargu na sprzedaż wspomnianej działki miejskiej i zachowanie jej w posiadaniu miasta. Wierzymy, że tylko takie rozwiązanie zapewni odpowiednie wykorzystanie tego terenu na cele, które będą służyły całej społeczności.

 

Z poważaniem,
Piotr Ziegler


Piotr Ziegler, KATO Protest    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Piotr Ziegler, KATO Protest będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...