NIE DLA LIKWIDACJI MIEJSC POSTOJOWYCH NA STARYM MOKOTOWIE

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Starego Mokotowa, przedsiębiorcy świadczący usługi na Starym Mokotowie i ich klienci, niniejszym zgłaszamy swój sprzeciw do przygotowanej i dostępnej już na stronach Urzędu Miasta Warszawy: KONCEPCJI PROGRAMU ROZWOJU RUCHU ROWEROWEGO NA STARYM MOKOTOWIE ponieważ:

1.Likwidacji uległaby znaczna część dotychczasowych i tak mocno deficytowych miejsc postojowych (w zależności od przyjętego wariantu od 200 do ponad 1000 miejsc)

2. Brak jest jakichkolwiek rozwiązań dla przedsiębiorców świadczących usługi na terenie i dla mieszkańców Starego Mokotowa, których najbardziej dotknęłaby likwidacja wspomnianych miejsc postojowych.

3. Już obecnie wprowadzone zmiany w Al. Niepodległości w okolicach ul. Batorego i Rakowieckiej (budowa bardzo długiego przystanku tramwajowego i zawężenie jezdni na tym odcinku Alej) pogorszyły jakość życia mieszkańców, poprzez znaczne obłożenie spowolnionym ruchem pojazdów, ponieważ zmniejszono przepustowość tej ulicy.

4. Obecnie osłupkowana okolica już niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia mieszkańców poprzez utrudnienie dojazdu karetek i wozów strażackich do wielu budynków w gęstej zabudowie.

5. Wprowadzenie DDR tylko na ulicach Puławskiej i Al. Niepodległości, które są kluczowymi arteriami nie tylko dzielnicy, ale i całego miasta, to zlikwidowanie aż 234 miejsc parkingowych i jest to niedopuszczalne! Przeciwko przebudowie ul. Puławskiej nie raz protestowało już wielu mieszkańców i organizacji. Dodatkowo zwracamy uwagę, że uliczki na których zaplanowany jest kontraruch, drogi czy pasy dla Rowerów (DDR, PDR) są uliczkami ze spokojnym ruchem samochodowym. Przepisy Prawa o Ruchu Drogowym w pełni umożliwiają korzystanie z nich rowerzystom, zwłaszcza że korzystających z rowerów przez cały rok jest jedynie ok. 3% mieszkańców, więc w żaden sposób nie można uznać ich za dyskryminowanych.

W świetle powyższego oczekujemy od Państwa decyzji odrzucającej realizowanie Programu Usprawniania Ruchu Rowerowego na Starym Mokotowie.


Ireneusz Sikorski / Stopkorkom    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ireneusz Sikorski / Stopkorkom do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...