NIE dla nieodwracalnego zniszczenia przyrody Mierzei Wiślanej - STOP przekopowi!

My, niżej podpisani, domagamy się natychmiastowego zaprzestania prac nad realizacją przekopu Mierzei Wiślanej.

Mierzeja Wiślana od 1985 stanowi park krajobrazowy, a także obszar szczególnej ochrony przyrody "Natura 2000". Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 148/VII/11 z dn. 27 kwietnia 2011 r. na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" i w jego otulinie zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ponadto, obszary Natura 2000, takie jak Mierzeja Wiślana, podlegają szczególnej ochronie - przepisy nie zezwalają na realizację przedsięwzięcia, którego wpływ na obszar Natura 2000 byłby znacząco negatywny. 

Zgodnie z danymi Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, obszar ten stanowi dom dla:

 - 884 taksonów roślin naczyniowych, w tym dla 100 gatunków z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym jednego krytycznie zagrożonego i 4 wymierających oraz 53 gatunków chronionych, w tym 1 ważnego dla Wspólnoty Europejskiej;

- 290 gatunków ptaków, z czego 274 objęte są ochroną;

- 41 gatunków ssaków, z których 20 podlega ochronie.

Autorzy analizy Urzędu Morskiego w Gdyni zmienili swoją prognozę oddziaływania przekopu z pozytywnego na negatywny, wskazując na "przewidywane znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko i brak spełnienia przez nią warunku nadrzędnego interesu publicznego". W zagrożeniach wskazano między innymi na nieowracalność zmian w bezcennym ekosystemie Mierzei Wiślanej, różnice w poziomie wód po obu stronie Mierzei, zasoleniu, zamuleniu wód w trakcie prac, eutrofizację, zanieczyszczenie węglowodorami ropopochodnymi i zawiesinami organicznymi, czego skutkiem będzie "głównie w lecie, w czasie sezonu turystycznego, rozwój glonów i wzrost bakterii kałowych".

(źr. http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,14801041,Cala_prawda_o_przekopaniu_Mierzei_Wislanej___Szkodliwa.html).

Według dyrektora Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk prof. Jana Marcina Węsławskiego realizacja przekopu jest to inwestycja, która silnie uderzy w rybołóstwo na Zalewie Wiślanym, a także stanowi bezpośrednie zagrożenie dla tarlisk żyjącego w jego wodach sandacza. (źr. https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-ekspert-o-przekopie-mierzei-wislanej-czarna-perspektywa-dla-,nId,2644919).

Rybołóstwo jest jednym z głównych źródeł dochodów społeczności lokalnej zamieszkującej Mierzeję, dlatego protestujemy przeciwko skandalicznemu pomijaniu jej głosu. Zarówno władze samorządowe, jak i sami mieszkańcy niejednokrotnie dawali wyraz swojemu sprzeciwowi wobec inwestycji. Uważamy, że procedowanie tak ważnej inwestycji bez uwzględnienia interesów wszystkich zainteresowanych stron, a przede wszystkim społeczności lokalnej, jest porażającym przykładem arogancji i buty, niegodnej standardów demokratycznego państwa prawa, członka Unii Europejskiej i innych prestiżowych organizacji międzynarodowych.

Zgodnie ze słowami wielu ekspertów z dziedziny logistyki, w tym m.in. prof. Włodzimierza Rydzkowskiego z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego, inwestycja zwróci się najwcześniej za 500 lat... (źr. https://www.logistyka.net.pl/komentarz-tygodnia/item/87390-zmierzyc-sie-z-mierzeja)

Z uwagi na braku ekonomicznego uzasadnienia realizacji przekopu, ogromne zagrożenie dla podlegającego szczególnej ochronie obszaru Natura 2000, na którym prowadzone są obecnie prace, a także pominięcie głosu społeczności lokalnej zamieszkującej ten teren wzywamy wszystkie polskie i międzynarodowe organizacje i kompetentne instytucje do natychmiastowego działania na rzecz powstrzymania realizacji tej szkodliwej dla środowiska i nieuzasadnionej ekonomicznie inwestycji na tym terenie. 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Nie dla przekopu do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook