Nie dla niszczenia zieleni wiejskiej w Jędrzejewie!

IMG20221103133620.jpg
My mieszkańcy miejscowości Jędrzejewo zwracamy się do władz Gminy Czarnków o zmianę projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 117 i drogi wojewódzkiej 174. Naszym zdaniem projekt drogi powinien się zmienić o:

1. Całkowite ograniczenie planowanej wycinki drzew i krzewów do niezbędnego  minimum. Projekt przewiduje usunięcie około 120 drzew i licznych krzewów. Drzewa przeznaczone do wycięcia w okolicy kościoła i szkoły zostały posadzone na początku XX wieku. Mające ponad 100 lat lipy na stałe wpisały się w krajobraz wsi. Jędrzejewo to miejscowość, która zawsze charakteryzowała się zielenią w centrum miejscowości i chcemy, aby tak pozostało.  

2. Projekt powinien uwzględnić uwagi mieszkańców dotyczących ich własnych posesji np. odejście od pomysłu odbierania fragmentów działek, na których znajdują się przydomowe ogródki,  rozwiązań dotyczących podjazdów i chodników. Rozbudowa drogi powinna służyć mieszkańcom, nie stać im naprzeciw.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dominik Gbur do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...