Nie dla ograniczenia opieki psychologicznej w służbie zdrowia !!!

APEL DO ŚRODOWISKA PSYCHOLOGÓW, LEKARZY, PACJENTÓW i ICH RODZIN ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYSOKĄ JAKOŚĆIĄ USŁUG W SŁUŻBIE ZDROWIA !!!!!!!!!!!!!!!!!  Szanowni Państwo!
Z przykrością, a zarazem poważnym zaniepokojeniem informujęmy, że Ministerstwo Zdrowia chce z dniem 01. 07. 2016 roku wprowadzić nowe rozporządzenie godzące w jakość pracy zawodowej psychologów oraz praktycznie wykluczając merytoryczne usługi psychologiczne (diagnozę i terapię) dla pacjentów w służbie zdrowia. W przypadku neuropsychologów i psychologów nowe rozporządzenie likwiduje etat psychologa na oddziałach: geriatrii, oddziale udarowym oraz redukuje do 1/ 4 etat na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Zmiany te godzą w potrzeby pacjentów. Udar, uraz mózgu, stan po operacjach neurochirurgicznych itd. może wiązać się (oprócz niedowładów) z zaburzeniami mowy, pamięci, myślenia, itd. , które mogą w sposób bardzo istotny zaburzać lub uniemożliwiać samodzielne funkcjonowanie pacjenta. Według obecnych standardów, najskuteczniejsza jest jak najszybsza rehabilitacja w tym rehabilitacja neuropsychologiczna. Zatrudnienie psychologa w wymiarze 1/4 etatu uniemożliwia jakąkolwiek pomoc. Dodatkowo neuropsycholog jest niezbędnym członkiem zespołu diagnostycznego, który niejednokrotnie wskazuje kierunek diagnozy zespołów otępiennych. Właściwa diagnoza warunkuje późniejsze leczenie medyczne. Należy także wspomnieć o braku psychologa na oddziałach somatycznych takich jak ginekologia i położnictwo, oddziałach chirurgii naczyniowej i angiologii. Pacjenci nie mają na tych oddziałach możliwości korzystania z profesjonalnych usług psychologów niezbędnych do prawidłowego radzenia sobie z przewlekłą chorobą a także nierzadko z traumatycznymi dla nich zabiegami. Medycyna światowa traktuje oddziaływania psychologiczne jako integralny element leczenia. W Polsce aktualnie obserwuje się odwrotny trend, idący w kierunku dehumanizacji ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia swoimi działaniami chce świadomie ograniczyć dostępność świadczeń medycznych dla pacjentów i wprowadzić przepisy niezgodne z obowiązującymi standardami światowymi. Poniżej udostępniamy link do proponowanych zmian. Konsultacje społeczne prowadzono w skróconym czasie 21 dni (bez podania merytorycznych przyczyn). Informacja do naszego środowiska zawodowego dotarła zbyt późno.

Protest i apele można kierować na maile rządowe: m.misiura@mz.gov.pl , j.startek@mz.gov.pl

Link do strony, gdzie można zapoznać się ze zmianami: https://legislacja.rcl.gov.pl/proje...


MIMO UKOŃCZONEGO TERMINU PROSIMY O PROTEST i WSPARCIE


PROSIMY RÓWNIEŻ O PODPISANIE PETYCJI I UDZELENIE NAM PSYCHOLOGOM POPARCIA W WALCE O WYCOFANIE PRZEPISÓW OBNIZAJACYCH JAKOSC USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA.   

 

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim którzy podpisali nasza petycje. Dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i pomoc. Cieszy tez nas że tak wiele osób dostrzega potrzebę współpracy z psychologiem.  Dziękujemy też za wszelkie komentarze. Prosimy Was o dalsze wsparcie i podpisywanie petycji.  Prosimy także wszystkich psychologów o nagłaśnianie zaistniałej sytuacji - Walczmy razem o jakosc naszej pracy.