NIE dla formy przetargu na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu!

Toruń, 6 grudnia 2018

 

Beata Minkowska

beciamin@tlen.pl

Jerzy Czarniecki

Jurek.czarniecki@gmail.com

Krzysztof Kochański

extremecafe@wp.pl

Mieszkańcy Torunia i okolic; sympatycy zwierząt.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

87-100 Toruń

 

Szanowny Panie Prezydencie.

My, mieszkańcy Torunia i okolic oraz sympatycy zwierząt, jesteśmy zaniepokojeni kwestią przetargu na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Wiadomo nam, że do przetargu przystąpiła fundacja z niewielkim stażem w opiece nad bezdomnymi zwierzętami, której oferta jest trzykrotnie nizsza niż drugiego oferenta. Zdajemy sobie sprawę, że niezwykle trudne zadanie, polegające na ratowaniu zwierząt - czesto po traumatycznych przeżyciach oraz wyprowadzaniu ich z bezdomności wymaga empatii, ogromnego doświadczenia oraz środków finansowych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie sprawia, że prowadzący schronisko do tej pory, wywiązują się z tego zadania. Duża grupa wolontariuszy wspiera etatowych pracowników m.in biorąc na spacery psy do pobliskiego parku. Toruńskie schronisko jest wizytówką miasta, wzorem jak powinna funkcjonować tego typu placówka. Liczne akcje, pikniki oraz wszelkie wydarzenia edukacyjne i promujące mieszkańców toruńskiego schroniska sprawiają, że lokalna społeczność angażuje się w te działania. Rośnie także świadomość społeczna mieszkańców Torunia. Znacząco podniesiono liczbę adopcji bezdomnych zwierząt. Pragniemy zauważyć, że próby czynienia "oszczędności" nie mogą odbywać się kosztem zdrowia i życia zwierząt, które zostały już doświadczone przez los oraz nieodpowiedzialnych ludzi. Zwracamy się zatem do Pana Prezydenta o wnikliwe przeanalizowanie ofert oraz o kierowanie się przy tym, przede wszystkim, dobrem porzuconych i niechcianych zwierząt, które to przez nas ludzi, musiały znaleźć się w takim miejscu, jakim jest schronisko.

 

                                                                                

                                                                                    


Beata Minkowska, Jerzy Czarniecki, Krzysztof Kochański    Skontaktuj się z autorem petycji