NIE dla rasizmu i homofobii na Uniwersytecie Jagiellońskim

received_1120129522078089.jpeg

My, niżej podpisani apelujemy do J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o interwencję w sprawie skandalicznych wypowiedzi o charakterze rasistowskim i homofobicznym pani Łucji Dzidek, doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zapoznawszy się z postanowieniem Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów UJ, dr Pawła Czarneckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie pani Łucji Dzidek, z przykrością stwierdzamy, że jest ona pozbawiona należnego tej sprawie obiektywizmu, jawnie zaprzecza standardom współżycia akademickiego, na których zbudowany jest Uniwersytet Jagielloński, a ponadto stoi w kontrze do ludzkiej przyzwoitości oraz empatii i szacunku wobec drugiego człowieka. 

Wyrażamy ubolewanie, że Rzecznik Dyscyplinarny nie dopatrzył się w jawnie rasistowskich, homofobicznych i transfobicznych wypowiedziach pani Dzidek, wygłaszanych na portalach internetowych, elementów szkodliwych społecznie. Nie zgadzamy się bowiem ze stwierdzeniem, że relacja na Instagramie „nie jest skutecznym medium do skutecznego szerzenia treści, które mogą obrazić niektórych odbiorców”. Przeciwnie, mając świadomość realiów XXI wieku, stwierdzamy, że media społecznościowe i relacje na nich zamieszczane, nawet pomimo 24-godzinowego limitu ich wyświetlania są niesamowicie skutecznym medium do szerzenia nienawiści.

Aby uświadomić w tej kwestii Rzecznika Dyscyplinarnego, uprzejmie odsyłamy do opracowań dotyczących rozpowszechniania mowy nienawiści w Internecie oraz skuteczności Instagrama oraz Facebooka w kreowaniu opinii odbiorców. Należy tu również dodać, że wbrew argumentowi Rzecznika, doktorantka zapisywała owe „ograniczone czasowo” relacje na swoim profilu, aby były dostępne również po regulaminowym czasie ich wyświetlania. Co więcej, po zgłoszeniu sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego nie zaprzestała swoich praktyk i nadal aktywnie udzielała się w mediach społecznościowych, propagując swoje dyskryminujące i nawołujące do wykluczenia określonych grup poglądy.

Przytoczony argument posiadania przez doktorantkę zespołu Aspergera jest cynicznym zabiegiem mającym na celu wykorzystanie choroby jako victim playingu. Potwierdza to postawa pani Dzidek po zgłoszeniu sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Gdyby choroba była uzasadnieniem jej postępowania, p. Dzidek zaprzestałaby swoich praktyk, wiedząc, iż budzą one powszechne oburzenie i zgorszenie. Co więcej, taka argumentacja dodatkowo stygmatyzuje osoby z zespołem Aspergera, co samo w sobie jest zachowaniem karygodnym.

Zaskoczyły nas również twierdzenia Rzecznika, że „dyskusja na forach internetowych […] rządzi się swoimi prawami, a niekiedy niepotrzebnie wyzwala emocje i skutkuje pochopnym formułowaniem własnych opinii”. Tego typu argumenty zmierzają do relatywizacji i rozmycia winy doktorantki. Nie znajdują ponadto potwierdzenia w zachowaniu pani Dzidek po zawiadomieniu Rzecznika Dyscyplinarnego o jej skandalicznych wypowiedziach.

Należy jasno i wyraźnie powiedzieć NIE wszelkim formom dyskryminacji, niezależnie od tego, jakimi kanałami jest ona rozpowszechniana. Nie rozumiemy powodów tej otwartej sympatii Rzecznika wobec pani Dzidek, która skłoniła go do tak groteskowych prób szukania usprawiedliwienia dla jej udokumentowanych czynów. Tym bardziej jest to zaskakująca postawa, mając na uwadze niedawne surowe rozstrzygnięcia pana Rzecznika w sprawach ewidentnie niższej rangi niż ta omawiana tutaj.

Podtrzymujemy swoje zdanie, że propagowanie poglądów rasistowskich, homofobicznych i transfobicznych przez doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawet jeśli nie godzą one w konkretną osobę, a w grupę osób, urągają godności doktoranta UJ i powinny zostać obiektywnie ocenione przez właściwe organy Uniwersytetu. Opinia Rzecznika Dyscyplinarnego w tym postępowaniu jest w naszej ocenie stronnicza i niezgodna ze standardami Uczelni, w związku z czym apelujemy do Pana Rektora o właściwe rozwiązanie tej sprawy, przede wszystkim poprzez niezatwierdzenie przedłożonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego postanowienia o umorzeniu postępowania oraz wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji wobec p. Dzidek. 

Rasistowskie i homofobiczne wypowiedzi zawsze powinny spotykać się z potępieniem i odpowiednią reakcją władz uczelni, gdyż w sposób bezpośredni krzywdzą i wykluczają one całe grupy osób, tylko i wyłącznie ze względu na ich kolor skóry czy orientację seksualną. Jawne przyzwolenie na tego typu działania, odbierane jest jako akceptacja dla prezentowania postaw rasistowskich czy homofobicznych w przestrzeni akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w życiu publicznym. Potwierdzeniem tego stwierdzenia niech będzie wywiad, którego Pani Dzidek udzieliła portalowi “Media Narodowe” już 5 stycznia 2022 roku, w którym powtórzyła swoje rasistowskie i homofobiczne stwierdzenia, jak również jej prześmiewczy wierszyk umieszczony na Facebooku zaraz po wydaniu decyzji przez Rzecznika. 

Bagatelizując problem i dając przyzwolenie na systematyczne szerzenie ksenofobii przez doktorantów, Uniwersytet Jagielloński wystawia sobie laurkę instytucji zaściankowej, nieprzystającej do standardów jakimi kierują się najznamienitsze uczelnie Europy i świata. W związku z powyższym oczekujemy, że podnoszona sprawa spotka się z odpowiednią reakcją właściwych organów Uczelni.


Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Małopolska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Małopolska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...