NIE DLA ROZBIÓRKI POMNIKA NA GÓRZE BARANOWSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

W ostatnich dniach dotarła do nas - mieszkańców Suchedniowa - informacja, że Wojewoda Świętokrzyski na mocy Ustawy Dekomunizacyjnej zlecił rozebranie pomnika usytuowanego na Baranowskiej Górze, terytorialnie należącego do miasta Suchedniów. 
Decyzja wojewody oraz brak zainteresowania przejęciem pomnika przez samorządy miasta Suchedniowa i miasta Skarżyska- Kamiennej szczerze nas, mieszkańców, poruszyła.
Nikt i nic nie zmieni faktu, że Pomnik na Baranowskiej Górze od prawie pięćdziesięciu lat wpisany jest w krajobraz Suchedniowa. Intencją jego fundatorów było uczczenie pamięci ofiar poległych w walce z hitlerowskim okupantem o wyzwolenie narodowe.
Jest to miejsce szczególne, na trwale związane z wojenną historią naszego miasta: 
- w tym miejscu zginął polski żołnierz we wrześniu 1939 roku, który do dziś spoczywa bezimiennie w samotnej mogile, 
- to tu Niemcy w kwietniu 1942 roku rozstrzelali 22 cywilów, którzy do dziś spoczywają w lesie,
- także w lutym 1943 roku, oddział żołnierzy dowodzony przez podporucznika Waldemara Szwieca „Robota” urządził w tym miejscu zasadzkę na Niemców zdobywając broń, amunicję, mundury i ważne dokumenty.
Warto wspomnieć, że Baranowska Góra to również miejsce związane z historią powstania styczniowego, którego pamięć jest tak bliska sercom mieszkańców Suchedniowa.
Dwa miecze umieszczone na cokole pomnika, to dla nas - Polaków, od czasów pamiętnej bitwy pod Grunwaldem symbol męstwa, waleczności, potęgi, męskości, siły i śmierci. Te symbole dotyczą również nas mieszkańców Suchedniowa i okolic. Związane są z historią naszych suchedniowskich rodzin – ojców, dziadów i pradziadów, którzy przelewali krew za wolność, za niepodległość. Bez tej historii nie bylibyśmy tu i teraz. Jak powiedział kiedyś Marszałek Józef Piłsudski „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
Dlatego też, jako mieszkańcy miasta Suchedniowa domagamy się pozostawienia pomnika w miejscu, które zajmuje od wielu lat i zaniechania planów związanych z jego rozbiórką. To jest nasza „mała ojczyzna”, nasza historia i nasze dziedzictwo narodowe! 
Jednocześnie uznajemy zasadność zmiany tablicy pamiątkowej umieszczonej na cokole pomnika.