Nie dla spalarni w Bielsku-Białej

Prezydent Bielska-Białej

Szanowny Pan Jarosław Klimaszewski

Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Nie dla spalarni w Bielsku-Białej, Tak dla właściwego zagospodarowania odpadów!

My, mieszkańcy Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości, mając na uwadze troskę o dobra wspólne jak: zgodny z polityką Unii Europejskiej właściwy sposób zagospodarowania odpadów, zdrowie, czyste środowisko, atrakcyjność turystyczną miasta, zdecydowanie sprzeciwiamy się koncepcji budowy spalarni śmieci na terenie miasta.

Nasze stanowisko wynika z następujących przyczyn:

Władze miasta, zamiast zająć się właściwym rozwiązaniem zagospodarowania odpadów, zgodnym z polityką Unii Europejskiej, prowadzą działania mające na celu przygotowanie gruntu do zarabiania pieniędzy przez lobby spalarniowe. Planowana moc przerobowa spalarni jest przeskalowana – 100 000 ton/rok. Bielsko-Biała i wszystkie gminy, które obsługuje Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO), wytwarzają trzykrotnie mniej odpadów niż te, które mogą być w niej spalone. Ponadto przy spalaniu śmieci również powstają odpady, które i tak trafią na składowisko, a przy planowanej mocy spalarni będzie to dokładnie ta sama ilość odpadów, jaką obecnie składuje ZGO. Nie chcemy, żeby kosztem naszego zdrowia i środowiska ktoś zarabiał miliony nie rozwiązując przy tym naszych żywotnych problemów, a wręcz odwrotnie - wpędzając nas w spiralę uzależnienia od spalarni.

Z uwagi na obowiązki prawne, nie więcej niż 21 tys. ton odpadów będzie mogło pochodzić z Bielska-Białej. Reszta odpadów będzie musiała być sprowadzona z całej Aglomeracji Beskidzkiej. Jednakże aby budowa spalarni o tej wydajności była możliwa, to wszyscy mieszkańcy Aglomeracji będą musieli zwiększyć ilość wytwarzanych odpadów o blisko 80% w ciągu 14 lat!

Chwytami marketingowymi i podawaniem wybiórczych informacji, pokazujących tylko pozytywne aspekty budowy spalarni, władze miasta starają się uzyskać akceptację społeczną dla przedsięwzięcia, zatajając i fałszując prawdę o inwestycji, która powiększy i tak niemały stopień zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby w okolicy. W spalarniach pali się plastikami, odpadami mebli, wielomateriałowymi, oponami, chemii domowej i innymi kłopotliwymi śmieciami, które przy spalaniu wytwarzają tysiące szkodliwych substancji (min. dioksyny, furany, metale ciężkie). Nie da się ich całkowicie i skutecznie zneutralizować, a mają bezpośredni wpływ na powstawanie między innymi nowotworów, obniżenia płodności i odporności oraz chorób układu krążenia. Spalarnia śmieci jest przemysłowym źródłem zanieczyszczania powietrza, emitującym toksyczne związki 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Bielsko-Biała jest drugim, a Powiat Bielski siódmym obszarem pod względem zachorowalności i liczby zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim, które przoduje w statystyce krajowej. Ostatnią ocenę źródeł i skutków zdrowotnych powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza w Bielsku-Białej przeprowadzono w 2012 r.

Nie chcemy pogorszenia się i tak złego stanu powietrza, co dla miasta turystycznego jest kompromitujące. Tym bardziej, że dotychczasowe działania antysmogowe władz są iluzoryczne.

Jako mieszkańcy jesteśmy oburzeni próbą budowy spalarni śmieci w niewielkiej odległości od zabudowań mieszkalnych i od takiej strony róży wiatrów, która spowoduje, że największy ładunek zanieczyszczeń opadanie na tereny zamieszkałe, w tym centrum miasta.

Wmawia się społeczeństwu, że spalarnia to tylko czyste źródło energii i ciepła, a pomija się fakt, że nie potrzebujemy z niej ciepła - w mieście już mamy nowoczesną elektrociepłownię oraz inne źródła, które zabezpieczają potrzeby miasta na najbliższe 40 lat - według dokumentu opracowanego na zlecenie i przyjętego przez Urząd Miasta: Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bielska-Białej. W tym systemie spalarnia będzie ogrzewała atmosferę i emitowała dodatkowe 120 tys. CO2, przyczyniając się do globalnego ocieplenia.

Nie chcemy dodatkowych kilkudziesięciu dużych ciężarówek dziennie, które zwiększą ruch, hałas, smog i spowodują odór w okolicy planowanej spalarni.

Protestujemy wobec nazywania spalarni odpadów mianem “ekospalarni” oraz używania argumentu, że “termiczne przekształcanie odpadów” jest jedynym końcowym elementem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Posługiwanie się eufemizmami nie przykryje kłamstwa i obłudy, bo spalarnia w rzeczywistości z ekologią nie ma nic wspólnego.

Przypomnijmy sobie jak działała spalarnia przy Szpitalu Wojewódzkim - przez lata nie przestrzegano żadnych norm, a filtry były zdemontowane. Nie egzekwowano przepisów, które miały chronić ludzi i środowisko przed zanieczyszczeniami. Dopiero długotrwałe protesty mieszkańców doprowadziły do jej zamknięcia.

Żądamy skorzystania z innych i nowoczesnych rozwiązań dla gospodarki zeroodpadowej, zamiast prymitywnego przetwarzania odpadów poprzez ich spalanie. Biorąc pod uwagę obowiązujące w całej Unii Europejskiej strategie Europejskiego Zielonego Ładu i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz przykładów kilkuset gmin w Europie (m.in. w Słowenii, Francji, Włoch, Hiszpanii), wnioskujemy o podjęcie działań na rzecz redukcji ilości odpadów u źródła, zwiększenia poziomu i jakości selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów.

Z poważaniem

W imieniu mieszkańców Bielska-Białej i okolic

Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

http://stopspalarnibb.pl


Zbigniew Konieczny, Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zbigniew Konieczny, Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...