Nie dla wieży telefonii komórkowej przy ul.Sportowej, w zabytkowym obszarze Cieszyna

My, podpisani w niniejszej petycji, protestujemy przeciw budowie wieży telefonii komórkowej przy ul.Sportowej, czyli w samym sercu Cieszyna. Realizacja tej inwestycji zniszczy ład przestrzenny śródmieścia, zaburzy przestrzeń publiczną, obniży wartość okolicznych nieruchomości, naruszy unikatową (historyczną i symboliczną) część miasta. Apelujemy tym samym o zmianę położenia budowy na taką, która nie będzie godzić w niżej opisane dobro wspólne.

W samym centrum Cieszyna, tuż obok granicy państwa z Czeską Republiką planowana jest budowa wieży telefonii komórkowej PLAY. Głównym powodem naszego, społecznego sprzeciwu jest lokalizacja budowy. Śródmieście miasta jest naszym dobrem historycznym, kulturowym, więc ma niekwestionowany udział w budowaniu lokalnego patriotyzmu, tożsamości, więzi, jest przestrzenią łączącą przeszłość z przyszłością. Nie wyobrażamy sobie żeby cokolwiek konkurowało wizualnie z Wieżą Piastowską i otaczającym ją Wzgórzem, czyli unikatowym dziedzictwem kształcącym kolejne pokolenia, będącym dobrem przyciągającym turystów.

  Wysokość wieży to prawie 62 metry, co oznacza, że ze wszystkich miejsc widokowych miasta będzie widoczna, a zwłaszcza ze szczytu 29 metrowej Wieży Piastowskiej wybudowanej w I poł.XIV w- głównej atrakcji i jednocześnie symbolu Cieszyna. Procedura nie wymagała od żadnej ze stron konsultacji ani z ekspertami (urbaniści, architekci, konserwatorzy zabytków) ani z mieszkańcami stąd mamy dzisiaj wspólny kłopot wizerunku. Telefonia Play zabarwi go negatywnie, jeśli pozostanie przy zamiarze postawienia wieży, a miasto wraz z mieszkańcami będzie musiało radzić sobie z wizerunkiem unikatowej starówki na trwałe zdegradowanym przez prywatną sieć komórkową.

Apelujemy do sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest P4 Sp. z o.o. należąca do Play Holdings 2 S.Á.R.L. zarejestrowanej w Luksemburgu, kontrolowanej przez islandzką spółkę Novator Partners i grecką Tollerton o zmianę położenia planowanej budowy wieży z uwagi na wyjątkową warstwę historyczną i symboliczną terenu, na którym zaplanowano postawienie obiektu oraz wizerunek własny firmy. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialny biznes, o którym można przeczytać na stronie firmy (https://p4.play.pl/pl/#!/odpowiedzialny-biznes/dobre-praktyki) to działanie na rzecz rozwoju miast, w których działa, a nie ich destrukcję.

Nadmieniamy, że Rada Miejska Cieszyna w dniu 27 lutego 2019 r, Uchwałą NR V/52/19, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 14 ust.1 i ust. 2 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna czym dała wyraz troski o potencjalne niekorzystne także zmiany w tym obszarze. Bez zachowania wartości symbolicznej tej przestrzeni nasze miasto straci paliwo stanowiące o jego szansach w gospodarczo-turystycznej perspektywie.


Joanna Wowrzeczka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Joanna Wowrzeczka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...