Nie dla wieży telefonii komórkowej przy ul.Sportowej, w zabytkowym obszarze Cieszyna

My, podpisani w niniejszej petycji, protestujemy przeciw budowie wieży telefonii komórkowej przy ul.Sportowej, czyli w samym sercu Cieszyna. Realizacja tej inwestycji zniszczy ład przestrzenny śródmieścia, zaburzy przestrzeń publiczną, obniży wartość okolicznych nieruchomości, naruszy unikatową (historyczną i symboliczną) część miasta. Apelujemy tym samym o zmianę położenia budowy na taką, która nie będzie godzić w niżej opisane dobro wspólne.

W samym centrum Cieszyna, tuż obok granicy państwa z Czeską Republiką planowana jest budowa wieży telefonii komórkowej PLAY. Głównym powodem naszego, społecznego sprzeciwu jest lokalizacja budowy. Śródmieście miasta jest naszym dobrem historycznym, kulturowym, więc ma niekwestionowany udział w budowaniu lokalnego patriotyzmu, tożsamości, więzi, jest przestrzenią łączącą przeszłość z przyszłością. Nie wyobrażamy sobie żeby cokolwiek konkurowało wizualnie z Wieżą Piastowską i otaczającym ją Wzgórzem, czyli unikatowym dziedzictwem kształcącym kolejne pokolenia, będącym dobrem przyciągającym turystów.

  Wysokość wieży to prawie 62 metry, co oznacza, że ze wszystkich miejsc widokowych miasta będzie widoczna, a zwłaszcza ze szczytu 29 metrowej Wieży Piastowskiej wybudowanej w I poł.XIV w- głównej atrakcji i jednocześnie symbolu Cieszyna. Procedura nie wymagała od żadnej ze stron konsultacji ani z ekspertami (urbaniści, architekci, konserwatorzy zabytków) ani z mieszkańcami stąd mamy dzisiaj wspólny kłopot wizerunku. Telefonia Play zabarwi go negatywnie, jeśli pozostanie przy zamiarze postawienia wieży, a miasto wraz z mieszkańcami będzie musiało radzić sobie z wizerunkiem unikatowej starówki na trwałe zdegradowanym przez prywatną sieć komórkową.

Apelujemy do sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest P4 Sp. z o.o. należąca do Play Holdings 2 S.Á.R.L. zarejestrowanej w Luksemburgu, kontrolowanej przez islandzką spółkę Novator Partners i grecką Tollerton o zmianę położenia planowanej budowy wieży z uwagi na wyjątkową warstwę historyczną i symboliczną terenu, na którym zaplanowano postawienie obiektu oraz wizerunek własny firmy. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialny biznes, o którym można przeczytać na stronie firmy (https://p4.play.pl/pl/#!/odpowiedzialny-biznes/dobre-praktyki) to działanie na rzecz rozwoju miast, w których działa, a nie ich destrukcję.

Nadmieniamy, że Rada Miejska Cieszyna w dniu 27 lutego 2019 r, Uchwałą NR V/52/19, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 14 ust.1 i ust. 2 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna czym dała wyraz troski o potencjalne niekorzystne także zmiany w tym obszarze. Bez zachowania wartości symbolicznej tej przestrzeni nasze miasto straci paliwo stanowiące o jego szansach w gospodarczo-turystycznej perspektywie.


Joanna Wowrzeczka    Skontaktuj się z autorem petycji