NIE dla wycinki drzew na ul. Broniewskiego w Szczecinie

Broniewskiego_drzewa.jpgSzanowny Panie Prezydencie,

Gmina Miasto Szczecin planuje remont ulicy Broniewskiego. Projekt przewiduje wycinkę 16 drzew. Tylko wycinka 4 sztuk jest podyktowana złym stanem zdrowotnym. Reszta drzew ma być wycięta ponieważ ich lokalizacja koliduje z planowaną inwestycją.  

Jako mieszkańcy Szczecina jesteśmy zaniepokojeni, że kolejna inwestycja drogowa, która z założenia ma polepszyć codzienne życie mieszkańców, wymaga wycinki aż tylu drzew. Drzewa są elementem miejskiej zieleni, który jest kluczowy dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców Szczecina. Drzewa oprócz produkowania tlenu i oczyszczania powietrza, wpływają na obniżenie temperatury, lepszą retencję wody, estetykę otoczenia, ale przede wszystkim działają uspokajająco i wpływają na lepsze samopoczucie mieszkańców miasta.

Poza tym w czasach kiedy grozi światu kryzys klimatyczny i tak ważne jest aby nasze codzienne życie nie wpływało negatywnie na środowisko, my w Szczecin planujemy wycinkę dorodnych drzew w celu zwiększania głównie komfortu kierowców, którzy na dodatek są odpowiedzialni w dużym stopniu za ślad węglowy w naszym mieście.

Nowoczesne miasto powinno inwestować w zieleń powiększając powierzchnie zielone między innymi kosztem szerokości dróg. Broniewskiego to niechlubny przykład odwrotnego trendu.  

Nie jesteśmy przeciwni planowanemu remontowi ulicy Broniewskiego, ale apelujemy o korektę projektu i znalezienia takiego rozwiązania, które pozwoli zachować drzewa i sprawi, że nie będą one kolidowały z planowaną inwestycją.  

Wnosimy również o rozważenie propozycji złożonej przez grupę okolicznych mieszkańców, zakładającej wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo do Ministra Infrastruktury w zakresie przepisów regulujących minimalną szerokość drogi i chodnika, które to rozwiązanie pozwoli dokończyć inwestycję nie ingerując w zieleń.


Andrzej Radziwinowicz, Adam Lau    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Radziwinowicz, Adam Lau do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...