NIE DLA WYCINKI W REZERWATACH PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ!

NIE DLA WYCINKI W REZERWATACH PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ!

_DSC0107.JPG

MÓWIMY NIE!  

„Nie” wycince i sprzedaży drzew z rezerwatów Puszczy Białowieskiej!  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Beata Bezubik, jest bliska podpisania zarządzeń umożliwiających wycinkę, wywożenie i sprzedaż drzew z rezerwatów Puszczy Białowieskiej.  

W tym celu zamierza udostępnić w obrębie rezerwatów sieć dróg leśnych, służących do wywożenia drzew przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu.   W uzasadnieniu zarządzeń czytamy, że w rezerwatach konieczne jest wycinanie drzew w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   Ten argument był już nadużywany przez leśników, którzy pod tym pretekstem wycinali harwesterami drzewa w wartościowych częściach Puszczy w odległości nawet 150m od dróg. Wycięte drzewa sprzedawano.  

Podobna sytuacja może się powtórzyć w rezerwatach Puszczy, które do tej pory oparły się chciwości Lasów Państwowych, ponieważ w dokumentacji nie doprecyzowano, ile drzew może zostać wyciętych i wywiezionych z rezerwatów i w jakiej odległości od drogi będą one wycinane.  

W jaki sposób wywózka i sprzedaż drzew ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa?  

Takie działania są sprzeczne z:

- z celem utworzenia samych rezerwatów, w których powinny w niezakłócony sposób przebiegać procesy naturalne

- z szeregiem przepisów takich jak: plan zadań ochronnych Natura 2000, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zasady zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości.  

Wprowadzenie w życie zarządzeń zaostrzy spór z TSUE, UNESCO i doprowadzi do dalszej eskalacji konfliktu w Puszczy.  

Wycinka w rezerwatach znacznie obniży turystyczną i przyrodniczą wartość obszarów poza Białowieskim Parkiem Narodowym, co ma duże znaczenie dla miejscowej branży turystycznej. 19 stycznia nad projektami zarządzeń będzie debatował organ doradczy Dyrektora RDOŚ - Regionalna Rada Ochrony Przyrody.

Rada zajmie w tej sprawie stanowisko, które nie jest jednak wiążące dla Dyrektora RDOŚ.  

Sprzeciwiamy się szkodliwym dla przyrody decyzjom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.   Piły precz od rezerwatów!   Podpisz petycję!


Michał, Obóz dla Puszczy    Skontaktuj się z autorem petycji