NIE dla ZALANIA ASFALTEM brukowanej ulicy LUBELSKIEJ w JANOWCU n/Wisłą!

Drodzy mieszkańcy Janowca i okolic, drodzy sympatycy tego urokliwego miasteczka!

Samorządowe władze gminy Janowiec planują zalać asfaltem brukowaną nawierzchnię ulicy Lubelskiej, którą położono w 1959 r i która jest częścią chronionego historycznego układu urbanistycznego rynku i ulic d. miasta. Już wkrótce — zgodnie z koncepcją forsowaną przez janowieckich włodarzy — urokliwe kamienie/bruk może zastąpić asfalt. W swojej opinii wydanej na początku tego roku Lubelski Konserwator Zabytków nakazał pozostawienie bruku na swoim miejscu. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, samorządowcy nie odpuścili i są zdeterminowani, aby uzyskać opinię na tak dla asfaltu. 

To prawda, że droga jest zdefasonowana, że wymaga remontu. Ale to efekt wieloletnich zaniedbań - bo nie naprawiano ją całymi latami. Pozwolono na dewastację, aby dziś mówić, że tylko asfalt jest rozwiązaniem. Bo ślisko, bo niebezpiecznie, bo krzywo, bo auta się psują.

 Stanowczo sprzeciwiamy się asfaltowej nawierzchni ulicy Lubelskiej - stary bruk należy WYREMONTOWAĆ - czyli ułożyć go na nowo, aby był równy i stabilny. Chodnik należy poszerzyć kosztem drogi, aby mogli z niego korzystać także rowerzyści.

Lubelska to bardzo ważna ulica dla starego Janowca. Ma historyczny charakter, który należy szanować, a nie ignorować. Paradoksalnie - kostką granitową utwardzona jest maleńka uliczka Praga, a dla głównego deptaku łączącego Zamek z rynkiem przewidziano tani asfalt - który za parę lat będzie wyglądał jak ten przed Urzędem Gminy. Dziurawy i szkaradny. Jako mieszkańcy i miłośnicy Janowca nie godzimy się na bezpowrotne zniszczenie klimatu ulicy Lubelskiej. 

Argumenty za zachowaniem historycznej nawierzchni ulicy Lubelskiej wykonanej z kamienia polnego:

1.       Kamienny bruk, układany z otoczaków, tzw. kocie łby, powszechnie stosowany był w Janowcu w okresie staropolskim (stwierdzono go na dziedzińcu zamku; w mieście ze względu na szczupłość badań archeologicznych nie ma szczegółowych danych co do nawierzchni rynków, ulic, itp.). W okresie międzywojennym, po odbudowie Janowca po zniszczeniach I wojennych (Janowiec został spalony przez wojska rosyjskie w 1915 r.), bruk stosowano dość powszechnie. Wtedy stał się on naturalnym substytutem w przestrzeni publicznej miasteczka. Historia przemawia za preferowaniem w planowanych realizacjach bruku z tzw. kocich łbów. To znak tożsamości miasteczka oraz leżącego na drugim brzegu Kazimierza Dolnego (np. ul. Krakowskie Przedmieście). Każda inna nawierzchnia oddala nas od utwierdzonej tradycją estetyki. Obniża także kapitał turystyczny miejscowości.

Warto przytoczyć w tym miejscu inspirujące zabiegi stołecznego konserwatora zabytków Michała Krasuckiego, który wraz ze współpracownikami odkrywa, ratuje, przywraca i chroni wydawanymi decyzjami każdy oryginalny fragment historycznych bruków Warszawy.

2.       Ulica Lubelska jest wizytówką miasteczka, ten trakt przemierzają liczni turyści przemieszczający się pomiędzy rynkiem a zamkiem, główną atrakcją turystyczną Janowca. Można zaryzykować stwierdzenie, że to reprezentacyjna aleja Janowca. Od ponad półwiecza funkcjonuje w nawierzchni bruku. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, która znajduje się pod powierzchnią jezdni, bruk został nieumiejętnie ułożony na nowo w miejscu przebiegu instalacji i doszło do degradacji nawierzchni drogi. Nie zmieniło to jednak charakteru estetycznego Lubelskiej, która posiada znakomite walory architektoniczno-krajobrazowe.

3. Koncepcja projektowa zwężenia jezdni na rzecz poszerzenia chodnika jest kapitalna i  jest poza dyskusją. Proponujemy pozostawić nawierzchnię jezdni z istniejącego bruku, oczywiście po ponownym jego ułożeniu, z kamiennymi rynsztokami w układzie bezkrawężnikowmym, z chodnikiem uwzględniającym rowerzystów. 

Janowiec zasługuje na to, aby docenić jego klimat i piękno. Aby przekazać je kolejnym pokoleniom. Podpisz petycję, jeśli jesteś za ochroną historycznego charakteru ulicy Lubelskiej w Janowcu n/Wisłą. 

Lubelska_bruk1.png

Na zdjęciu fotografia z albumu „Janowiec”, autorstwa Janusza Szyndlera, wydanego w 2007 roku przez TPJ


Społeczna Inicjatywa Odnowy Janowca n/Wisłą    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Społeczna Inicjatywa Odnowy Janowca n/Wisłą będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...