Sprzeciw mieszkańców Lęborka dla utworzenia stacji demontażu pojazdów (złomowiska) przy ul. Żeromskiego (okolice Kauflandu)

Nawiązując do obwieszczenia:

http://bip.um.lebork.pl/strony/18833.dhtml


Przedstawiamy uzasadnienie sprzeciwu wobec zamiaru uruchomienia 
stacji demontażu pojazdów na działce 149/48 obręb 11 w Lęborku przez Auto-Moto Serwis „STORAM Kazimierz Mikołajczyk ul. Żeromskiego 9/10 w Lęborku

Jest to inicjatywa wielu osób - mieszkańców miasta i radnych, którym zależy na „wyprowadzeniu” tego typu działaności z centrum.

My niżej podpisani mieszkańcy Lęborka składamy sprzeciw przeciwko wydaniu przez Burmistrza Miasta Lęborka zgody na uruchomienie na działce 149/48 przy ul. Żeromskiego w Lęborku stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, będącej faktycznie kolejnym złomowiskiem, ponieważ uruchomienie takiej stacji demontażu/złomowiska:

1) jest sprzeczne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku (uchwała nr XI-161/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.12.2019 r.),
2) będzie miało  negatywny wpływ na warunki życia i zdrowie mieszkańców Lęborka,
3) będzie negatywnie oddziaływało na środowisko. 

Ad. 1:

1. Szczegółowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 149/48 zlokalizowanej na terenie elementarnym 17.UP tego planu,  na której ma być uruchomiona stacja demontażu pojazdów/samochodów wycofanych z eksploatacji, wskazują w § 32 ust. 1 pkt 2 zamknięty katalog dopuszczalnych usług związanych z obsługą samochodów: „dopuszcza się sytuowanie obiektów związanych z obsługą samochodów, takie jak: stacja paliw, myjnia, serwis samochodowy, stacja obsługi samochodów” – nie ma w tym wykazie wnioskowanej działalności polegającej na demontażu pojazdów wycofanych z eksplantacji i składowaniu (nawet przejściowego) powstałego z tego demontażu złomu oraz odpadów niebezpiecznych.
2. Dodatkowo w ogólnych zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zawartych w § 6 ust. 3 pkt 3 jest zapis, że „na całym terenie (objętym planem) wyklucza się nieobudowane składowanie surowców, materiałów, produktów w stanie sypkim” – wnioskowane przedsięwzięcie przewiduje natomiast składowanie złomu z rozebranych aut (blach, opon) na wolnym powietrzu.  

Ad 2:

1. W bezpośrednim sąsiedztwie wnioskowanej stacji demontażu wycofanych z użytkowania pojazdów, na dz. 149/26, w obiekcie b. Mar-Vity będzie funkcjonować Psychiatryczna Opieka Środowiskowa prowadzona przez SPS ZOZ w Lęborku w ramach świadczeń opieki psychiatrycznej dla mieszkańców powiatu (uchwała  Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23.06.2022 r). Sąsiedztwo złomowiska związana z możliwym smrodem, hałasem, obskurnym wizerunkiem będzie niewątpliwie negatywnie/odstraszająco oddziaływać na pacjentów przychodni, począwszy od potocznego określenia lokalizacji przychodni „przy złomowisku”.
2. W bliskim sąsiedztwie (ok. 200 metrów) inwestycji są budynki mieszkalne (ul. Mściwoja II, Tczewska, Toruńska, Dworcowa, Warszawska, Bohaterów Monte Cassino).
3. Lokalizacja złomowiska na dz. 149/48  przy ul. Żeromskiego 9/10 na pewno negatywne wizerunkowo będzie wpływać na odbiór Lęborka przez liczne osoby korzystające z węzła przesiadkowego (wyjście z dworca PKP oraz parkingi przy ul Żeromskiego) oraz bardzo licznie dojeżdżjących do znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wnioskowanego złomowiska Centrum Handlowego z DH Kaufland, DH Lidl oraz pozostałych punktów  handlowych.
4. Uruchomienie złomowiska na dz. 149/48 na pewno pogorszy warunki funkcjonowania znajdujących się w sąsiedztwie przedsiębiorstw, jak Poltarex, czy Dimet oraz dotychczasową lokalizację nieruchomości innych właścicieli nieruchomości jeszcze niezagospodarowanych, w których planowane są kolejne pawilony handlowe.
5. Potencjalne szkody dla zdrowia mieszkańców Lęborka wynikające z usytuowania w centrum miasta nowego złomowiska wycofanych z użytkowania pojazdów dobitnie pokazuje pożar na złomowisku przy ul. Słupskiej w Lęborku, który miał miejsce w kwietniu 2022 roku a zwłaszcza w dniach 24-26 czerwca 2022 bieżącego roku.    
6. Po wybudowaniu lęborskiego odcinka drogi S-6, będzie możliwe otwarcie ulic dojazdowych do omawianego rejonu, poprzez ulicę Jana Pawła II (obecna DK6), dzięki czemu obecny obręb ulicy Żeromskiego stanie się atrakcyjny dla celów kolejnych punktów handlu i usług PRZYJAZNYCH dla społeczeństwa i środowiska, które będą „współgrały” z obecnymi pawilonami handlowymi. 

Ad. 3:

Pojazd wycofany z eksploatacji jest odpadem kwalifikowanym jak niebezpieczny o kodzie 16 01 04. Planuje się ich przetrzymywanie  na otwartym terenie o powierzchni ok. 220 m2. Będą to pojazdy nienadające się do użytkowania, czyli po części uszkodzone i/lub przerdzewiałe, co stwarza poważne ryzyko wycieku substancji bardzo szkodliwych (oleje, płyny hamulcowe, resztki paliwa) na ziemię i przy możliwym (przy często występujących u nas deszczach) przedostawaniu się do wód gruntowych lub kanalizacji miejskiej. Deklarowane przyjmowanie miesięcznie tylko 8 pojazdów do demontażu pośrednio potwierdza, że przewidywany system demontażu będzie mało wydajny, poza tym wskazuje, że nieopłacalne będzie zainwestowanie w efektywne/drogie technologie odzyskiwania odpadów niebezpiecznych.

Z drugiej strony niemożliwe będzie bieżące sprawdzanie, czy nie zostanie przyjęte więcej niż 8 pojazdów miesięcznie, co spowoduje gromadzenie większej ilości odpadów, niż zakłada deklarowana procedura, a tym samym zwiększyryzyko zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza) oraz powstania katastrofalnych dla środowiska i zdrowia ludzi pożarów tych odpadów (np. opon, plastików, kokpitów, karoserii, pianek lub płynów wyciekniętych z pojazdów uszkodzonych).

 

45B97882-E7A4-472B-B23C-F3CC77C80AEC.jpeg

2D9A1CAC-DDAC-4ED8-86C4-AB4192F7560D.jpeg

3998EA13-37F4-431C-AA51-FF9B6D7F2AD6.jpeg


Tomasz Sopyłło - Radny Rady Miejskiej w Lęborku    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tomasz Sopyłło - Radny Rady Miejskiej w Lęborku do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )