NIE dla zwolnień pracowników niepedagogicznych w łódzkiej oświacie

Do:

Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi
Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Wiceprezydent Miasta Łodzi

177132819_1328524144198139_7303544858941746608_n.png
31 marca 2021 r. dyrektorom łódzkich szkół zostały przedstawione nowe wytyczne do arkuszy organizacji na rok szkolny 2021/2022. Zapisy tego dokumentu oznaczają znaczne redukcje etatów niepedagogicznych pracowników i pracownic oświaty. Mimo zapewnień UMŁ zwolnienia osób pracujących w obsłudze oraz administracji mogą dotyczyć, w zależności od placówki, aż 50% personelu. Nawet wobec liczby pracowników potencjalnie objętych zwolnieniami, co według Urzędu Miasta ma wynieść ok. 500 osób, skala zwolnień w znacznym stopniu wpłynie na funkcjonowanie łódzkiej oświaty.

Zmiany te mogą negatywnie odbić się na bezpieczeństwie uczennic i uczniów wracających do szkół po wakacjach – placówki oświatowe zostaną pozbawione odpowiedniego nadzoru technicznego i konserwacji. Zwolenia pracownic i pracowników niepedagogicznych to także przepis na pogorszone warunki sanitarne w budynkach. Będzie to oznaczało zdecydowanie większą powierzchnię, która przypadnie na jedną osobę sprzątającą – co będzie groziło przepracowaniem tych osób oraz zagrożeniem dla spełnienia norm sanitarnych, tak ważnych zarówno w czasach pandemii, jak i po niej. 

Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania oraz opieki to obowiązek narzucony ustawowo na organ prowadzący szkoły i placówki. Tym organem jest w naszym przypadku gmina Łódź. Wspomniane wyżej decyzje osób nią zarządzających mogą doprowadzić do sytuacji, w której placówki nie będą w stanie zapewnić ani bezpiecznych, ani higienicznych warunków kształcenia w naszych szkołach. Przewidywane zmiany ostatecznie też wpłyną na pracę samej placówki, pozbawionej wsparcia odpowiedniej liczby pracownic i pracowników administracji. 

Równie alarmujące pozostają informacje dotyczące zagrożenia zwolnieniami pracowniczek i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, o czym zawiadamiają dyrektorzy tych placówek. W sytuacji, kiedy rośnie liczba młodych osób coraz bardziej obciążonych psychicznie przedłużającą się izolacją i odcięciem od środowiska rówieśniczego, a sama opieka psychologiczna w naszym kraju jest pozbawiona niezbędnego wsparcia i funduszy, osłabienie pionu administracyjnego (księgowych i innych pracowników administracji) tych placówek może doprowadzić do tragedii. 

W przypadku wyżej wspomnianych grup pracowników, większość stanowisk piastowana jest przez kobiety. To one są najczęściej zagrożone na rynku pracy oraz wykluczone ekonomicznie i zawodowo. Jest to ta grupa osób, której nie będzie łatwo znaleźć pracy w wypadku zwolnienia. Czas pandemii pogłębia to zagrożenie. Masowe zwolnienia we wszystkich placówkach w przeciągu tak krótkiego okresu na pewno wydłużą czas poszukiwania pracy dla wielu z nich. Polityka miasta prowadzona kosztem pracownic i pracowników niepedagogicznych to szukanie oszczędności kosztem najsłabszych grup. 

Apelujemy do władz miasta Łodzi o wycofanie się z planowanego wymuszenia zwolnień niepedagogicznych pracownic i pracowników oświaty. Pandemia i czasowe zamknięcie szkół nie mogą być pretekstem do zwalniania osób, które odpowiadają za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie placówek oświatowych w naszym mieście. Gdy obostrzenia spowodowane pandemią dobiegną końca, setki uczennic i uczniów wrócą do tradycyjnego modelu nauczania. Nie możemy dopuścić, by powrót ten odbywał się w pogorszonych warunkach sanitarnych i przy obniżonym poziomie bezpieczeństwa.

Prosimy o wsparcie naszej petycji. Kierujemy ją zwłaszcza do pracownic i pracowników administracji oraz obsługi, nauczycielek i nauczycieli, a także innych osób pracujących w oświacie. Zależy nam bardzo także na poparciu wszystkich łodzian i łodzianek, zwłaszcza rodziców, którym zawsze na sercu leży dobro i bezpieczeństwo własnych dzieci.   

Podpisano:

Stowarzyszenie "Tak dla Łodzi"

Stowarzyszenie "Łódź dla ludzi"

Łódzka Komisja Środowiskowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

łódzkie koła Polskiej Partii Socjalistycznej

Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Organizatorzy do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...