Nie dyskryminowanie poszukiwaczy

       Szanowny Panie Prezydencie.       

My eksploratorzy i poszukiwacze historii, zwracamy się do Pana Prezydenta w związku z nie uczciwym traktowaniem Naszej grupy społecznej. Nie zgadzamy się z krzywdzącą i nieprawdziwą opinią na nasz temat. Jesteśmy  bowiem przedstawiani jako rabusie i dewastatorzy stanowisk archeologicznych, co jest nieprawdą.

   Często dzięki Nam, muzea w Polsce, wzbogacają się o unikatowe kolekcje eksponatów z różnych epok historycznych. Gdyby nie praca i  zaangażowanie poszukiwaczy skarbów historii oraz eksploratorów,  wiele pamiątek naszej chlubnej historii, dalej leżało by w ziemi niszczejąc. My jako poszukiwacze skarbów historycznych często ratujemy od bezpowrotnego zapomnienia i zniszczenia bezcenne dla naszego dziedzictwa kulturowego przedmioty wydobyte z ziemi.              

    Tym czasem jesteśmy traktowani jako wandale, złodzieje i żadni zysku bezwzględni grabieżcy. Ta obiegowa opinia jest wciąż kreowana i utrwalana w opinii publicznej przez media głównego nurt, także te państwowe. Wyjątek stanowi program Było nie minęło, który to pokazuje realia poszukiwaczy i eksploratorów.  

    My jako społeczność eksploratorów i poszukiwaczy potępiamy grabieże, jakie dokonują się w Polsce na terenach uznanych za miejsca historyczne. Nie zaliczają się do nich pola, lasy i prywatne posesje, które to podlegają powszechnemu użytkowaniu.        Domagamy się niniejszym prawdziwego przedstawienia obrazu Naszej społeczności. Ponadto zniesienia złych przepisów uniemożliwiających wydobycie pamiątek historycznych i  zmiany prawa odnośnie znalezisk w ziemi i wodzie na wzór „prawa brytyjskiego”.       

    Liczymy na Pańskie  poparcie naszego postulatu. Dzięki czemu Polska i społeczności lokalne wzbogacą się o cenne eksponaty. Są one Naszym dziedzictwem, o które należy dbać, chronić i je poszukiwać. Zapełniając tym samym białe plamy historii i odkłamując nieprawdziwy obraz Naszej przeszłości.  

  Prosimy Pana Prezydenta o pochylenie się nad tą sprawą, za co Nasza społeczność jaki i ludzie dobrej woli będziemy wdzięczni. A jak wiadomo poszukiwanie i uczenie się własnej historii prowadzi do scalania się społeczeństw i jedności narodu. A to w dzisiejszych niespokojnych czasach Polsce jest potrzebne do przetrwania jako narodu.

  Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zainteresowanie sprawą.

    Z poważaniem: Pęcak Michał