SPRZECIW DLA LIKWIDACJI FILII BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W ŻNINIE

Stanowczy sprzeciw dla próby likwidacji
Biblioteki Pedagogicznej w Żninie:


Rok 2015 został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Mariana Rejewskiego, bydgoszczanina oraz światowej sławy kryptoanalityka, który przyczynił się do rozwikłania jednej z najbardziej spektakularnych zagadek dwudziestego wieku - rozszyfrowywania tajnych meldunków oraz dokumentów nazistów, zamierzających zapanować nad Europą i światem. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (PBW) nomem omen nosi imię Mariana Rejewskiego, pogromcy Enigmy – niemieckiego urządzenia szyfrującego, służącego do zdobywania informacyjnej przewagi podczas działań w obszarze teatru II wojny światowej. Jedną z jej najbardziej zasłużonych filii jest Filia PBW w Żninie, w której od ponad 30 lat pracują sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem dwie bibliotekarki, i sukcesorki bibliotekarskiej pasji Elżbiety „Dziuni” Żurawskiej, dyplomowane nauczycielki: mgr Barbara Balkiewicz (kierowniczka placówki) oraz mgr Irena Jeska.

W sierpniu roku 2015 (tj. roku im. Mariana Rejewskiego!), dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Żninie, p. Jadwiga Jelinek, za zgodą burmistrza Żnina p. Roberta Luchowskiego, wypowiedziała PBW w Żninie użytkowanie lokalu tej bardzo skromnie pomieszczonej (55 m2) biblioteki, planując w tym miejscu rozwinięcie działalności Klubu Podróżnika. Skutkiem wypowiedzenia będzie likwidacja filii – „placówki”, a w konsekwencji pozbawienie mieszkańców Gminy Żnin i Powiatu Żnińskiego, szczególnie tych zainteresowanych, łatwego dostępu do księgozbioru zgromadzonego we wspomnianej Filii PBW w Żninie.

W naszej ocenie doprowadzi to także do degradacji kulturowej Grodu Braci Śniadeckich – miasta z wieloletnią tradycją pedagogiczną oraz, jakby się chciało rzec: książniczo-wydawniczą, przywołując choćby wydawanie „Przyjaciółki” przez rodzinę Krzyckich, ewenement w skali kraju. Wskazując więc jednoznacznie na cały przywołany tutaj kontekst kulturowo-historyczny, wypada postawić stanowcze i mocne veto dla planowanej (i przeprowadzanej) przez decydentów lokalnych i wojewódzkich likwidacji Filii PBW w Żninie – likwidacji tej placówki.

Wzięcie pełnej odpowiedzialności za tak niefortunną, niezrozumiałą i niczym, poza ad hoc (czyli, iluzorycznymi) względami ekonomicznymi, nieuzasadnioną decyzję, położy się smutnym cieniem na jakichkolwiek działaniach decydentów, którzy wielokrotnie korzystali w latach swojej edukacji z zasobów niejednej biblioteki pedagogicznej – czyżby ten fakt poszedł w niepamięć w aktualnym kontekście sytuacyjnym?
Zgłaszamy zdecydowany sprzeciw wobec podjętych działań, zmierzających do likwidacji Filii PBW w Żninie.

Apelujemy do decydentów: nie wahajcie się – tak, jak niegdyś nie zawahał się matematyk Rejewski – zwalczyć pokusę narzucenia tu: kulturze, tzw. jedynie słusznego, ale niesłusznego rozwiązania, bo kultura może nie potrafić obronić się doraźnie, ale pamięć o źle podjętej decyzji zaciąży na jej autorach po przysłowiowe ‘wsze czasy’.


Mając na względzie dobro mieszkańców Gminy Żnin i Powiatu Żnińskiego apelujemy o pozostawienie Filii PBW w Żninie - o zachowanie jej status quo także co do miejsca jej codziennego funkcjonowania.

Do decydentów, konkretnie do Panów Roberta Luchowskiego Burmistrza Żnina oraz Zbigniewa Jaszczuka Starosty Powiatu, do Pani Ewy Pronobis-Sosnowskiej Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz do Pana Zbigniewa Ostrowskiego, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego, apelujemy o uszanowanie kilkudziesięcioletniej historii Filii PBW w Żninie i o pilne podjęcie działań skutkujących zagwarantowaniem stabilnego i prawidłowego funkcjonowania tej placówki. Zdajemy sobie obecnie sprawę, iż decyzja o dalszym finansowaniu działań placówki w sensie zarówno obsługi księgozbioru, jak i doposażenia jej kadry, jest w rękach wojewówdztwa - przyglądać się będziemy temu bacznie, zwracając uwagę na każdy szczegół w podejmowanych decyzjach: do tego jako społeczeństwo obywatelskie mamy po prostu prawo!

Niechaj, jako memento, wszystkim P.T. Wyżej Wymienionym pozostanie w myśli (decydenckiej) ten fakt, iż korzenie polskiej pedagogiki, poprzez postać Erazma Glicznera Skrzetuskiego z Lasek Wielkich k/Żnina rodem, sięgają Pałuk, regionu kulturowo-historycznego, który miałby z powodu braku pomysłu i niefrasobliwości (a także, obojętności) utracić tak ważną placówke oświatowo-kulturalną, jaką jest Filia PBW w Żninie. Wydaje się, z całym szacunkiem dla wagi poruszanej tu sprawy, że jednak zdecydowanie nie jest to problem klasy ww. Enigmy, aby nie można go było łatwo i sprawnie rozwikłać!


Na Facebooku/FB można poprzeć nasz punkt widzenia na przedstawioną tu sprawę – szukaj adresu: facebook.com/Nielikwidacjiwpbfiliaznin2015


GRUPA Contra – Likwidacji PBW, Filia Żnin [Żnin, 30.12. 2015; 7.01.2016]

/na dzień 19.01.2016 ok. 23:15 liczba polubień/FB wynosi ~ 270/.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adam J. Gadomski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook