SPRZECIW DLA LIKWIDACJI FILII BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W ŻNINIE

Stanowczy sprzeciw dla próby likwidacji
Biblioteki Pedagogicznej w Żninie:


Rok 2015 został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Mariana Rejewskiego, bydgoszczanina oraz światowej sławy kryptoanalityka, który przyczynił się do rozwikłania jednej z najbardziej spektakularnych zagadek dwudziestego wieku - rozszyfrowywania tajnych meldunków oraz dokumentów nazistów, zamierzających zapanować nad Europą i światem. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (PBW) nomem omen nosi imię Mariana Rejewskiego, pogromcy Enigmy – niemieckiego urządzenia szyfrującego, służącego do zdobywania informacyjnej przewagi podczas działań w obszarze teatru II wojny światowej. Jedną z jej najbardziej zasłużonych filii jest Filia PBW w Żninie, w której od ponad 30 lat pracują sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem dwie bibliotekarki, i sukcesorki bibliotekarskiej pasji Elżbiety „Dziuni” Żurawskiej, dyplomowane nauczycielki: mgr Barbara Balkiewicz (kierowniczka placówki) oraz mgr Irena Jeska.

W sierpniu roku 2015 (tj. roku im. Mariana Rejewskiego!), dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Żninie, p. Jadwiga Jelinek, za zgodą burmistrza Żnina p. Roberta Luchowskiego, wypowiedziała PBW w Żninie użytkowanie lokalu tej bardzo skromnie pomieszczonej (55 m2) biblioteki, planując w tym miejscu rozwinięcie działalności Klubu Podróżnika. Skutkiem wypowiedzenia będzie likwidacja filii – „placówki”, a w konsekwencji pozbawienie mieszkańców Gminy Żnin i Powiatu Żnińskiego, szczególnie tych zainteresowanych, łatwego dostępu do księgozbioru zgromadzonego we wspomnianej Filii PBW w Żninie.

W naszej ocenie doprowadzi to także do degradacji kulturowej Grodu Braci Śniadeckich – miasta z wieloletnią tradycją pedagogiczną oraz, jakby się chciało rzec: książniczo-wydawniczą, przywołując choćby wydawanie „Przyjaciółki” przez rodzinę Krzyckich, ewenement w skali kraju. Wskazując więc jednoznacznie na cały przywołany tutaj kontekst kulturowo-historyczny, wypada postawić stanowcze i mocne veto dla planowanej (i przeprowadzanej) przez decydentów lokalnych i wojewódzkich likwidacji Filii PBW w Żninie – likwidacji tej placówki.

Wzięcie pełnej odpowiedzialności za tak niefortunną, niezrozumiałą i niczym, poza ad hoc (czyli, iluzorycznymi) względami ekonomicznymi, nieuzasadnioną decyzję, położy się smutnym cieniem na jakichkolwiek działaniach decydentów, którzy wielokrotnie korzystali w latach swojej edukacji z zasobów niejednej biblioteki pedagogicznej – czyżby ten fakt poszedł w niepamięć w aktualnym kontekście sytuacyjnym?
Zgłaszamy zdecydowany sprzeciw wobec podjętych działań, zmierzających do likwidacji Filii PBW w Żninie.

Apelujemy do decydentów: nie wahajcie się – tak, jak niegdyś nie zawahał się matematyk Rejewski – zwalczyć pokusę narzucenia tu: kulturze, tzw. jedynie słusznego, ale niesłusznego rozwiązania, bo kultura może nie potrafić obronić się doraźnie, ale pamięć o źle podjętej decyzji zaciąży na jej autorach po przysłowiowe ‘wsze czasy’.


Mając na względzie dobro mieszkańców Gminy Żnin i Powiatu Żnińskiego apelujemy o pozostawienie Filii PBW w Żninie - o zachowanie jej status quo także co do miejsca jej codziennego funkcjonowania.

Do decydentów, konkretnie do Panów Roberta Luchowskiego Burmistrza Żnina oraz Zbigniewa Jaszczuka Starosty Powiatu, do Pani Ewy Pronobis-Sosnowskiej Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz do Pana Zbigniewa Ostrowskiego, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego, apelujemy o uszanowanie kilkudziesięcioletniej historii Filii PBW w Żninie i o pilne podjęcie działań skutkujących zagwarantowaniem stabilnego i prawidłowego funkcjonowania tej placówki. Zdajemy sobie obecnie sprawę, iż decyzja o dalszym finansowaniu działań placówki w sensie zarówno obsługi księgozbioru, jak i doposażenia jej kadry, jest w rękach wojewówdztwa - przyglądać się będziemy temu bacznie, zwracając uwagę na każdy szczegół w podejmowanych decyzjach: do tego jako społeczeństwo obywatelskie mamy po prostu prawo!

Niechaj, jako memento, wszystkim P.T. Wyżej Wymienionym pozostanie w myśli (decydenckiej) ten fakt, iż korzenie polskiej pedagogiki, poprzez postać Erazma Glicznera Skrzetuskiego z Lasek Wielkich k/Żnina rodem, sięgają Pałuk, regionu kulturowo-historycznego, który miałby z powodu braku pomysłu i niefrasobliwości (a także, obojętności) utracić tak ważną placówke oświatowo-kulturalną, jaką jest Filia PBW w Żninie. Wydaje się, z całym szacunkiem dla wagi poruszanej tu sprawy, że jednak zdecydowanie nie jest to problem klasy ww. Enigmy, aby nie można go było łatwo i sprawnie rozwikłać!


Na Facebooku/FB można poprzeć nasz punkt widzenia na przedstawioną tu sprawę – szukaj adresu: facebook.com/Nielikwidacjiwpbfiliaznin2015


GRUPA Contra – Likwidacji PBW, Filia Żnin [Żnin, 30.12. 2015; 7.01.2016]

/na dzień 19.01.2016 ok. 23:15 liczba polubień/FB wynosi ~ 270/.