Niepokojąca wycinka drzew na Kazimierzu

Pan Tomasz Daros
Przewodniczący Rady Dzielnicy I

Stare Miasto
Rynek Kleparski 4
31-150 Kraków

Dotyczy: wycinki drzew na Kazimierzu ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich u zbiegu ulic: Izaaka, Jakuba i Ciemnej oraz w podworcach posesji między ulicą Miodową i Brzozową. 

Szanowny Panie,

Mieszkańcy Kazimierza, osoby pracujące i uczące się w tej części miasta oraz miłośnicy tej wyjątkowej części Krakowa,  pragną wyrazić swoje narastające zaniepokojenie w związku z coraz częstszymi przypadkami wycinki drzew. Mamy świadomość, że wycinka nie obejmuje większości drzew,  jednak biorąc pod uwagę ich ilość skala jest zdecydowanie zbyt drastyczna. Na tak ubogim w zieleń terenie każde stare drzewo wydaje się cenne i niezbędne. Krakowska walka ze smogiem nie może odbywać się przy akompaniamencie usuwania zieleni w miejscach gdzie jest jej i tak bardzo mało. Na podstawie danych zebranych na użytek gminy wiemy, że Kazimierz posiada 1 001 570 metrów kwadratowych i mieszka tu na stałe około 14 000 osób. Biorąc pod uwagę turystyczna atrakcyjność Kazimierza rocznie przebywają tu dodatkowo miliony ludzi. Ostatnia inwentaryzacja drzew skończyła się ustaleniem, że było ich w zeszłym roku 1500. Te proste dane są bardzo wymowne.  Gwoli informacji: jedno dorosłe drzewo produkuje tlen niezbędny do życia czterech osób i spełnia funkcję filtra oczyszczającego powietrze.

Likwidowanie drzew i zieleni obniża walory turystyczne Kazimierza, traci on swój niepowtarzalny wygląd, niszczy atmosferę i dewastuje urok dzielnicy. Proszę zauważyć, iż zieleń na całym świecie jest od wieków integralną częścią planów urbanistycznych, czyniąc miasto bardziej przyjaznym. Wierzymy, że przy odrobinie dobrej woli ze strony władz dzielnicy i miasta infrastruktura turystyczna może zostać zbudowana bez niszczenia tych wyjątkowych - w tym miejscu - skrawków przyrody.  

Dodatkowo drzewa i krzewy stanowią schronienie dla różnych gatunków ptaków i owadów,  wzbogacają miejscowy ekosystem i krajobraz. Różnorodność miasta nie może składać się wyłącznie z infrastruktury miejskiej. Kazimierz jest także miejscem rekreacji, wypoczynku i nie należy dopuszczać do tego, aby ta funkcja kończyła się wyłącznie na knajpach i zabytkach. Bez założeń zielonych bliskie nam place i ulice staną się miejscem dusznym i bezdusznym. 

Będąc świadomymi potrzeby rozwoju turystycznego, potrzeb inwestorów i właścicieli posesji na Kazimierzu apelujemy o zrewidowanie planów zagospodarowania strefy zielonej,  zmniejszenia ilości drzew przeznaczonych do wycinki i przemyślane działania w tym zakresie. Bardzo prosimy także o pomoc i interwencje w tej sprawie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych Panu możliwości i środków.

Brakuje nam bardzo dobrej polityki informacyjnej odnoszącej się do ważnych spraw Kazimierza, a to: informacji na stronach internetowych Dzielnicy I, wzmianek w gazetce dzielnicowej, regionalnej TVP i radiu. Byłoby miło gdybyśmy nie byli zaskakiwani nieprzyjemnymi decyzjami i mieli większy wpływ na podejmowane decyzje.

Prosimy o ustosunkowanie się do naszych próśb, samej petycji i umieszczeniu jej i odpowiedzi na nią na stronie: http://www.dzielnica1.krakow.pl/.

Mieszkańcy i miłośnicy krakowskiego Kazimierza.


Kazimierz Niewielki    Skontaktuj się z autorem petycji