Nieporęt MÓWI NIE zniesieniu ograniczeń tonażu na ul. Jana Kazimierza

                                   Nieporęt, 4 grudnia 2020 r.  

 

 

Szanowny Pan
Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Szanowny Panie Marszałku,

My, Mieszkańcy gminy Nieporęt, stanowczo sprzeciwiamy się planowanemu zniesieniu ograniczeń tonażu pojazdów 3,5 t na drodze wojewódzkiej 633 (ul. Jana Kazimierza), na odcinku od drogi wojewódzkiej 631 w Nieporęcie do drogi wojewódzkiej 632 w Rembelszczyźnie. Wnosimy o utrzymanie obecnej organizacji ruchu w zakresie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych
na odcinku Rembelszczyzna-Nieporęt.

        Wskazany odcinek drogi charakteryzuje się bardzo dużym, nieustannie wzrastającym natężeniem ruchu pojazdów, przez co ul. Jana Kazimierza już teraz stale się korkuje, nie tylko w dni świąteczne i weekendowe, ale na co dzień - zarówno w kierunku Warszawy, jak i z powrotem. Powoduje to znaczne wydłużenie czasu dojazdu do pracy i szkoły. Często dochodzi tu też do groźnych wypadków, stłuczek i innych zdarzeń drogowych, podczas których niszczona jest infrastruktura publiczna oraz płoty prywatnych posesji. Ponadto w pobliżu drogi zlokalizowanych jest siedem placówek oświatowych (szkoły podstawowe, liceum) oraz żłobki i domy opieki dla ludzi starszych. Nieograniczony przejazd samochodów ciężarowych ulicą, stanowić będzie realne zagrożenie zdrowia
i życia wszystkich użytkowników, zwłaszcza zaś rodziców i uczniów korzystających z wyżej wspomnianych szkół. Wzrośnie też poziom hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Droga nr 633, tj. ul. Jana Kazimierza na odcinku od ronda w Nieporęcie do ronda w Rembelszczyźnie, może stanowić dla ogromnej liczby pojazdów ciężarowych skrót tranzytowy w dojeździe do północnych rejonów Warszawy. Ruch ciężkich samochodów znacznie przyspieszy degradację już i tak w wielu miejscach spękanej drogi oraz budynków położonych w jej pobliżu.  

           Uważamy, że identyfikator „N” wydawany służbom komunalnym oraz samochodom zaopatrującym lokalne firmy i sklepy, wystarczająco dobrze spełnia swoje zadanie i nie ma konieczności całkowitego zezwalania na wjazd wszystkim samochodom o tonażu powyżej 3,5 tony.
           
        Żądamy utrzymania dotychczasowej organizacji ruchu na DW 633.
Nasze stanowisko jest w pełni zgodne z działaniami naszych władz samorządowych.   
       
        Szanowny Panie Marszałku, jako mieszkańcy gminy Nieporęt, wiemy, że dobro Mazowszan jest dla Pana dużą wartością. Liczymy na wydanie odpowiednich dyspozycji podległym Panu strukturom w celu UCHRONIENIA nas przed paraliżem komunikacyjnym i pogorszeniu bezpieczeństwa nas i naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku
Radni Nieporętu

Konrad Szostek
Andrzej Olechowski
Maria Płatkowska
Anna Grześkiewicz