Nocne dyżury aptek w powiecie ostrowieckim


Szanowna/y Pani/Panie Starosto,
odpowiadając na liczne apele i prośby mieszkańców powiatu ostrowieckiego składamy petycję o dofinansowanie dyżuru apteki w powiecie ostrowieckim w godzinach 21.00-7.00. Prosimy o szybką reakcję i przedstawienie niniejszej petycji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Rady Powiatu i nadanie sprawie dalszego biegu.
Obecna sytuacja, w której brak jest w całym powiecie apteki czynnej dla mieszkańców w porze nocnej tj. od 23.00 do 7.00 pozostaje niebezpieczna dla życia i zdrowia mieszkańców. Niedopuszczalnym jest, że Mieszkańcy naszego powiatu w tym w szczególności seniorzy czy rodzice małoletnich dzieci zmuszeni są do wyjazdów poza powiat w razie konieczności zakupu leków w porze nocnej. Z rozmów z mieszkańcami wynika w sposób jednoznaczny, że chcą i potrzebują apteki dyżurującej w takich godzinach. Docierają do nas liczne sygnały o sytuacjach w których niezbędne pozostaje szybkie podanie antybiotyku czy innego leku ratującego życie i zdrowie, a których to leków z uwagi na brak apteki czynnej w godzinach nocnych pacjent nie może zrealizować.
Podsumowując wierzymy, że Starosta wykaże się empatią i zrozumieniem oraz wraz z pozostałymi członkami Rady Powiatu uczciwie i rzetelnie odniesiecie się Państwo do zapotrzebowania na funkcjonowanie całodobowej apteki w naszym regionie. Biorąc pod uwagę jak finansowane są dyżury aptek całodobowych w innych powiatach, istnieje możliwość porozumienia z gminami położonymi na terenie powiatu ostrowieckiego w zakresie współfinansowania takich dyżurów.
Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców prosimy o niezwłoczną informację o zajętym stanowisku w sprawie przedmiotowej petycji.


Stowarzyszenie Perspektywa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Perspektywa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...