Popieramy plan budowy Nowego Miasta!

Szanowni Radni Miasta Krakowa,

my, mieszkańcy miasta, apelujemy o przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto.

Od wielu lat obserwujemy dynamiczny rozwój Krakowa w jego południowo-wschodniej części, zwłaszcza w rejonie Płaszowa. Jeszcze w 2010 roku cały teren leżący pomiędzy ul. Nowohucką a dzisiejszą wschodnią obwodnicą Krakowa jawił się jako przestrzeń nieprzyjazna do zamieszkania; bez usług i komunikacji publicznej. Od tego momentu wiele się zmieniło. Powstały linia tramwajowa do Małego Płaszowa, ulica Kuklińskiego, nieco później estakada tramwajowa, połączenia drogowe do wschodniej obwodnicy Krakowa. Inwestycje te spowodowały, że wielu z nas zdecydowało się tutaj zamieszkać. Wraz z napływem tysięcy mieszkańców, na obszarze Płaszów-Rybitwy zaczęła powstawać infrastruktura publiczna: żłobki, przedszkola, szkoły. Obecnie jest budowana nowa szkoła na osiedlu Złocień, wkrótce ruszy budowa kolejnej placówki przy ulicy Grochowej. Na naszym terenie zrewitalizowano rozległy obszar, tworząc ogólnomiejski teren rekreacyjny z dostępem do wody - park Bagry Wielkie. Tu powstaje również ogromny kompleks biurowców The Park. Zmiana funkcji obszaru Płaszów-Rybitwy realnie postępuje od wielu lat i dziś stała się faktem.

Niestety mamy również świadomość, że w sąsiedztwie naszych mieszkań istnieją tereny przemysłowe, w tym uciążliwe zakłady – garbarnia, kompostownia, oczyszczalnia ścieków czy sortownie śmieci. Praktycznie nieustannie jesteśmy narażeni na odór z tych przedsiębiorstw, który dociera do naszych domów, budynków mieszkalnych, szkół, przedszkoli, obiektów sportowych i rekreacyjnych, miejsc pracy. Ufaliśmy, że owe uciążliwości są jedynie stanem przejściowym i z czasem, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonym w 2014 roku, tereny przemysłowe zostaną zrewitalizowane i zmienią funkcję z przemysłowej na mieszkaniowo-usługową, co zdecydowanie zwiększyłoby nasz komfort życia. Wierzyliśmy, że realnie zachodzące zmiany na tym obszarze zostaną sformalizowane, a nadzieję dawała nam decyzja Państwa Radnych Miasta Krakowa obecnej kadencji, którzy w 2018 roku przyjęli dokument Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030. Jednym z celów strategicznych wskazanym w owym dokumencie jest przygotowanie terenów pod budowę Nowego Miasta Płaszów - Rybitwy.

Dziś z ogromnym niepokojem śledzimy medialne doniesienia, w których przedstawiciele niektórych Klubów Radnych wzywają do odrzucenia MPZP Nowe Miasto.

Apelujemy, aby podczas głosowania nad Planem uwzględniono nie tylko głos przedsiębiorców i biznesu, ale również nasz - mieszkańców.

 

Mieszkańcy Krakowa

 W3_low.jpg

Załączniki:

  1. Prezentacją Nowego Miasta
  2. Projekt MPZP Nowe Miasto
  3. SMRÓD STOP - Kraków

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tomek Slonina do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...