Petycja do premiera RP w sprawie niewprowadzania przymusu rozliczania najmu prywatnego ryczałtem i pozostawienie amortyzacji mieszkań

Zmiany podatkowe zaproponowane w Nowym Polskim Ładzie mogą w sposób destrukcyjny wpłynąć na rozwój polskiego rynku najmu prywatnego. 

Prosimy o poparcie petycji w sprawie niewprowadzania przymusu rozliczania najmu prywatnego ryczałtem i pozostawienie amortyzacji mieszkań na wynajem.

 

Warszawa, 09.08.2021 r.


Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości
na Wynajem „Mieszkanicznik”
al. Solidarności 72/5
00-145 Warszawa

  

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP    

 

 Szanowny Panie Premierze!     

   Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” jest organizacją działającą na rynku najmu prywatnego od 2012 r. i skupia ok. 20.000 członków i sympatyków. Naszą misją jest cywilizowanie rynku najmu prywatnego poprzez edukację oraz promocję etycznych i legalnych standardów postępowania, skierowane  do obu stron uczestników tego rynku - zarówno do wynajmujących jak i najemców, a także wpływanie na jego rozwój i profesjonalizację. 

   Po zapoznaniu się z propozycją zmian w podatkach od najmu wprowadzanych ustawami: o podatku od osób fizycznych i o podatku od osób prawnych, opublikowanych w dniu 26.07.2021 polegających na:  

- likwidacji możliwości rozliczenia najmu według skali podatkowej w ramach tzw. „najmu prywatnego” (źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i

- likwidacji amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
  

apelujemy o: 

1) wnikliwą analizę stanu obecnego rynku najmu prywatnego pod kątem:  

     1/ rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków od wynajmu,  a nie tych podawanych w mediach,  
     2/ struktury jego funkcjonowania i alokacji kapitału,  
     3/ poziomu świadomości prawnej, podatkowej i etycznej uczestników tego rynku  w stosunku do dekad ubiegłych,  
     4/ destrukcyjnego wpływu na ten rynek zaproponowanych zmian w wyżej wymienionych trzech obszarach, który prezentujemy w naszym oficjalnym stanowisku, opartym na analizie potrzeb, kierunków rozwoju oraz przewidywanych  możliwych zachowań podatników.
   

2) odstąpienie od proponowanych zmian - pozostawienie wyboru formy opodatkowania podatnikowi i pozostawienie możliwości wliczania w koszty amortyzacji mieszkań.  

   https://mieszkanicznik.org.pl/oficjalne-stanowisko-stowarzyszenia-w-sprawie-zaproponowanych-zmian-w-podatkach-od-wynajmu/ 

  

 Z wyrazami szacunku    

 Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 i współzałożyciel    

 Jacek Kusiak    


Stowarzyszenie Mieszkanicznik    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Mieszkanicznik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...