o Wojtusiu

Zwracamy się z prośbą  o pokazanie w mediach materiału o Wojtusiu Zarzyckim.

 

''Wojtuś Zarzycki ma 3 i pół roku.  We wrześniu 2013 roku na brzuszku pod lewym żebrem pojawił się twardy guzek. Diagnoza była jak wyrok: nerwiak zarodkowy – NEUROBLASTOMA IV STOPNIA z przerzutami do szpiku kostnego. Lekarze poinformowali nas o tym, że leczenie będzie długie i ciężkie. Od tamtego momentu zaczęła się intensywna walka o jego zdrowie i życie.  Wojtuś przeszedł już 8 cykli chemioterapii, operacje usunięcia guza, megachemię oraz autologiczny przeszczep szpiku. Wojtuś znajduje się w grupie wysokiego ryzyka czyli prawdopodobieństwo nawrotu choroby jest bardzo duże. Na dalsze przeżycie ma 40 % szans. Pragniemy podarować mu więcej! Niektóre kraje Unii Europejskiej stosują metodę leczenia przeciwciałami anty GD2, która zwiększa szanse na przeżycie. Niestety NFZ nie refunduje takiego leczenia, a terapia jest bardzo kosztowna. Koszt terapii to około 160 000 EURO. Sami nie jesteśmy w stanie sfinansować tego przedsięwzięcia. Jak najszybsze zebranie tej kwoty uchroni Wojtusia przed nawrotem choroby dlatego też bardzo prosimy o pomoc w walce z chorobą i wsparcie finansowe. Wierzymy, że się uda!''

 

Prosimy, nie bądźcie obojętni.