OBRONA LESKIEGO SZPITALA

OBRONA LESKIEGO SZPITALA

Zwracamy się z prośbą o składanie podpisów przeciwko założeń Rady Powiatu Leskiego do programu naprawczego, który zakłada likwidację oddziałów szpitalnych a w szczególności:

1. Przekształcenie Oddziału Chirurgii Ogólnej w Oddział Chirurgii Planowej

2. Przekształcenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Izbę Przyjęć

3. Likwidację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4. Likwidację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

5. Likwidację Poradni wysyko nierentownych.

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195) działając w interesie publicznym my, mieszkańcy Powiatu Leskiego składamy niniejszą Petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych działań zmierzających do poprawy sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku. My, jako mieszkańcy  Powiatu Leskiego nie zgadzamy się ze stanowiskiem Rady Powiatu. Oczekujemy odstąpienia od Stanowiska Nr 3.2023 Rady Powiatu Leskiego podjętego dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie  przyjęcia założeń do programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku w związku z trudną sytuacją finansową jednostki. Szpital w Lesku istnieje od wielu lat i nie wyobrażamy sobie, abyśmy nie mogli się w nim leczyć! To nasze podstawowe prawo do ochrony zdrowia i życia! To nasz przywilej i wspólne dobro!  W każdej chwili każdy z nas może potrzebować pomocy lekarskiej, medycznej. Gdzie będziemy jej szukać? W pobliskich szpitalach, w których też już zlikwidowano niektóre oddziały szpitalne?

Nie chcemy mieć ograniczonego dostępu do leczenia w dobie postępu cywilizacyjnego!. Z całą stanowczością oczekujemy, że Rada Powiatu Leskiego wraz z panem Starostą i Wicestarostą podejmą takie działania, które zapobiegną zamykaniu oddziałów szpitalnych, a w konsekwencji likwidacji szpitala w Lesku.

 

Mieszkańcy Powiatu Leskiego


Mieszkańcy Powiatu Leskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Powiatu Leskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...