Budowa obwodnicy Kartuz

Kartuzy, 24.10.2019 r.

 

Pan Mateusz Morawiecki – Premier RP

Pan/i Wojewoda Pomorski

Pan/i Minister Infrastuktury

Posłowie elekci na Sejm RP okręgu nr 26:

Marcin Horała, Piotr Muller, Aleksander Mrówczyński,

Magdalena Sroka, Janusz Śniadek,

Anna Barbara Nowacka, Kazimierz Plocke,

Zbigniew Konwiński, Henryka Krzywonos-Strycharska,

Tadeusz Aziewicz, Joanna Senyszyn, Andrzej Rutka,

Marek Biernacki, Artur Dziambor

Pan Stanisław Lamczyk – Senator elekt RP

 

 

 

PETYCJA

Na wniosek radnych Rady Miejskiej w Kartuzach:

Mariusza Tredera, Tyberiusza Krigera, Tomasza Belgaraua, Andrzeja Dawidowskiego, Jacka Wesołowskiego, Ryszarda Duszyńskiego, Andrzeja Borzestowskiego, Andrzeja Pryczkowskiego, Klaudii Kałużnej, Jacka Richerta, Mirosławy Bobkowskiej, Aleksandry Pruszak, Ewy Klein-Dyjety oraz niżej podpisanych mieszkańców

składamy petycję w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację budowy obwodnicy Kartuz. 

 

My niżej podpisani Radni, mieszkańcy Gminy Kartuzy, Powiatu Kartuskiego, Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych prosimy o jak najszybsze zabezpieczenie i przeznaczenie środków finansowych na realizację obwodnicy Kartuz. W związku ze składanymi deklaracjami przez Pana Mateusza Morawieckiego – Premiera RP dotyczącego utworzenia programu budowy 100 obwodnic zwracamy się z szczególną prośbą o ujęcie obwodnicy Kartuz  w tym jakże potrzebnym,  szczególnie małym i średnim miastom rządowym projekcie.

Kartuzy to gmina miejsko-wiejska położona w północno-wschodniej części Pomorza. Miasto Kartuzy, stolica gminy, jest jednocześnie stolicą powiatu kartuskiego. W Kartuzach mieszka około 14 000 mieszkańców i jest to największa miejscowość w powiecie kartuskim.

Dzięki staraniom rozpoczętym w 2008 roku przez Burmistrz Mirosławę Lehman w 2016 roku zakończono budowę  pierwszego etapu obwodnicy Kartuz. Wybudowano blisko dwukilometrowy tzw. środkowy odcinek obwodnicy, który pozwolił tylko na częściowe wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Ulice 3 Maja, Gdańska oraz Wzgórze Wolności, przecinające miasto w połowie, w dalszym ciągu przyjmują nadmierną ilość samochodów jadących od strony Gdańska i Przodkowa w kierunku Sierakowic.

Kartuzy to miasto w którym znajdują się cztery jeziora, a dookoła otoczone jest lasami. Niestety, istniejący układ urbanistyczny nie jest przystosowany do rozbudowy czy zagęszczenia sieci drogowej. Niemożliwe jest też wytyczenie tras alternatywnych, które mogłyby odciążyć szczególnie zatłoczone odcinki dróg.

W samym mieście przecinają się 3 drogi wojewódzkie (211, 224, 228). Badania natężenia ruchu pokazują, że dziennie przez Kartuzy w kierunku Sierakowic przejeżdża 13,5 tysiąca samochodów.

Jedynym rozwiązaniem mogącym w znacznym stopniu wpłynąć na odciążenie od ruchu pojazdów jest kompleksowa  budowa obwodnicy Kartuz. Jest to rozwiązanie bardzo pożądane przez wszystkich mieszkańców Gminy Kartuzy oraz przez lokalne samorządy od szczebla gminy poprzez powiat i województwo.

Brak realizacji tej inwestycji, blokuje rozwój nie tylko gminy Kartuzy, ale także całego Powiatu Kartuskiego. Kartuzom grozi w niedalekiej przyszłości całkowity paraliż miasta, nie wspominając o zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Mieszkańcy notorycznie skarżą się na hałas. Ze względu na duży ruch w mieście dochodzi do częstych wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów.

Brak obwodnicy, to także blokada dla rozwoju lokalnego biznesu. Obwodnica Kartuz to szansa na powstanie nowych terenów inwestycyjnych, pojawienie się nowych firm i zakładów. To z kolei dodatkowe miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków. W dalszej konsekwencji to dodatkowe środki na zaspokajanie podstawowych potrzeb naszej lokalnej społeczności, takich jak chociażby budowa sieci kanalizacyjnych, ochrona środowiska i remonty lokalnych dróg.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy jak na wstępie.

Licząc na pomoc pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

Mariusz Treder, Tyberiusz Kriger, Tomasz Belgarau, 

Andrzej Dawidowski, Jacek Wesołowski, Ryszard Duszyński,

Andrzej Borzestowski, Andrzej Pryczkowski, Klaudia Kałużna,

Jacek Richert, Mirosława Bobkowska, Aleksandra Pruszak, Ewa Klein-Dyjeta.


Radni Rady Miejskiej w Kartuzach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Radni Rady Miejskiej w Kartuzach do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook