SPRZECIW PSEUDO-OBWODNICY WSCHODNIEJ KIELC!

glowny_fb1.jpg


PETYCJA

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) w imieniu mieszkańców żądamy:
Natychmiastowego wstrzymania prac projektowych nad przedłożonymi 3 wariantami obwodnicy wschodniej Kielc, zarzucenie proponowanych koncepcji oraz wypracowanie właściwego wariantu przy współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych przez które docelowa obwodnica będzie przebiegać oraz z grupami roboczymi mieszkańców.


UZASADNIENIE

W dniu 23.11.2023 w szkole podstawowej w Masłowie odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami inwestora, projektantami, samorządowcami oraz posłami RP. W toku dyskusji zarówno mieszkańcy jaki i przedstawiciele obecnej i przyszłej władzy w tym radni sejmiku województwa Świętokrzyskiego wypowiedzieli się jednoznacznie, iż prezentowane warianty nie są do pogodzenia z punktu widzenia zasadności inwestycji, ekonomiki oraz nie znajdują jakiegokolwiek poparcia ze strony społeczności lokalnej. Wszyscy obecni potwierdzili, iż niedopuszczalną jest realizacja inwestycji w podanych wariantach lub innych uwzględniających tzw. kosmetyczne zmiany.
Koniecznym jest bowiem rozpoczęcie prac nad nowym projektem uwzględniającym racje poruszane przez samorządy oraz mieszkańców podczas dzisiejszego zebrania.
Z uwagi na powyższe wnoszę jak w petitum.


Strona sprzeciwu: http://facebook.com/obwodnicakielc


NIE TĘDY DROGA!

Orientacja_Wariant-1_page-0001-scaled2.jpg
Orientacja_Wariant-2_page-0001-scaled2.jpgOrientacja_Wariant-3_page-0001-scaled2.jpg

 

Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mateusz Durlik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...